Çağdaş Türk Romanı Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çağdaş Türk Romanı Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Türk Edebiyatında tarihsel roman alanında ilk örnekleri veren yazar kimdir?

Doğru Cevap: "D" Ahmet Mithat
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lardan 2000’e kadar kentli aydın bunalımlarını yansıtan romanlar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Gün Kurusu
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi 1950 sonrası Türk romanı için edebiyat tarihçilerinin felsefi görüşlerine göre yapılan adlandırmalardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Sosyal gerçekçi roman
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi Türk romanında postmodern yöntemler ve eğilimler açısından incelenebilecek romanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Konak
Soru Açıklaması
5.

“Bu romanlar, yapı bakımından köy romanlarının kent romanlarına uyarlanması olarak kabul edilebilir. Bu dönemden önceki romanlarda, bilinçlenen köylüler kendilerini sömüren, ekmeklerini ellerinden alan ya da alın terlerinin karşılığını vermeyen mütegallibeye, ağalara ve yerel parti kodamanlarına karşı mücadele ederken; daha sonra bu mücadele kente taşınır.”Yukarıda hangi dönem romanlarından bahsedilir?

Doğru Cevap: "A" 12 Mart
Soru Açıklaması
6.

Uzun öykü hüviyetindeki “Güz Mevsimidir” ve Almanya’daki Türk işçileri ile ilgili anılarını romanlaştırdığı “Berlin’in Nar Çiçeği” dışında, yazıldığı yıllarda oldukça ilgi gören “47’liler”de devletin resmî politikalarıyla uzlaşamayan aydınların çeşitli yerlere savrulmasını anlatırken, emperyalizme karşı geliştirilen ideolojik söylemler ön plana geçer.”Yukarıda bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Füruzan Tekil
Soru Açıklaması
7.

“Varlıklı bir çevreden gelen ve mutsuz bir evlilik geçirmiş olan bir genç kadınla, yine aynı çevreden örgütlere katılmış bir gencin 12 Mart darbesi çevresinde buluşan yaşamlarını öyküleştirir. Başta asli kişiler Selim ile Seyda olmak üzere romanda yer alan kişilerin hemen tamamı sıradışı insanlardır. Mensubu oldukları çevre ile uyumsuzdurlar ve yalnızlık içindedirler.”Yukarıda bahsedilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yarın Yarın
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk döneminde yetişen kadın romancılardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" SamSamiha Ayverdi
Soru Açıklaması
9.

Popüler roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Edebi değeri yüksektir.
Soru Açıklaması
10.

“Yazar, romanlarını daha çok yaşadıkları ve izlenimleri çevresinde kurgulamıştır ve bu romanları ‘Küller’, ‘Sisli Geceler’, ‘Gülün Babası’, ‘Büyükanne’, ‘Aydınlık Kapı’, ‘Aşk ve Zafer’isimlerini taşır.”Yukarıda bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Halide Nusret Zorlutuna
Soru Açıklaması
11.

Eserlerini “annemin dili” dediği Türkiye Türkçesiyle kaleme alan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Cengiz Dağcı
Soru Açıklaması
12.

“Eski Türk geleneğine ayna tuttuğu romanlarıyla Türkçü/milliyetçi söylemin öncü ismi olarak dikkati çeker. Konusunu Osmanlı tarihinden, fetret döneminden alan Deli Kurt romanı, bir yandan devlet geleneğimize ışık tutarken, öbür yandan Anadolu’da kurduğumuz yeni kültür ve medeniyeti romanın diliyle ifade eder.”Yukarıda bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hüseyin Nihal Atsız
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi gelenekten beslenen ilk romanlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Turfanda mı Yoksa Turfa mı?
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi biyografik romanın özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Son yıllarda bu roman türündeki artış, kişinin yaşadığı yalnızlık duygusu ile ilişkilendirilir.
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi biyografik roman türünün günümüz Türk edebiyatındaki önemli yazarları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Raif Cilasun
Soru Açıklaması
16.

“Türk edebiyatında biyografi türünde asıl ilk roman örneği olarak bilinen ‘Goethe: Bir dehanın Romanı’ adlı eserin yazarıdır. Romanın ön sözünde yazar, bu romanın bir hayranlık duygusundan doğduğunu açıklar. Goethe’ye ve onun düşüncelerine olan hayranlığın yazara bu romanı yazdırdığı düşünülmektedir.”Yukarıda bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hasan Âli Yücel
Soru Açıklaması
17.

Türk edebiyatında biyografik romanın yokluğunu, Türk romanının kendi çelişkilerine kayıtsız kalmasıyla açıklayan yazar kimdir?

Doğru Cevap: "C" Peyami Safa
Soru Açıklaması
18.

Eserlerinin konularını Doğu-Batı çatışması içinde yurt dışına çalışmaya giden/göç eden işçilerin/göçmenlerin yaşamlarından alan ve “Türkler Almanya’da”, “Alman Ekmeği/Demir Bebek” ve “Darbe” gibi eserleriyle tanınan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Bekir Yıldız
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yılların sonrasında ruhbilimsel ve insanın iç dünyasına yönelik konuları işleyen roman yazarlarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Yusuf Atılgan
Soru Açıklaması
20.

Pınar Kür’ün “Asılacak Kadın” adlı romanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Yazar bu romanında Doğuya özgü metaforlardan yararlanarak, düş ile gerçeğin sınırlarını bulmaya çalışır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum