Çağdaş Türk Edebiyatları Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çağdaş Türk Edebiyatları Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Kazak Türklerinin, gelenek-görenek ve tarihi türleri de bulunan, icra edenleri aynı kökten gelen söz ile adlandırılan, dombıra çalınarak söylenen halk edebiyatı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Cır
Soru Açıklaması
2.

18. yüzyıl Kazak edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Kazak yazarlar, halkı düşmana karşı yüreklendirmeye çalıştılar. Bu sebeple edebiyat da bu baskınlara karşı verilen bağımsızlık mücadelelerini anlatır.
Soru Açıklaması
3.

Hem dilci, edebiyat araştırmacısı, Türkolog hem de ozan-yazar olarak Kazak edebiyat tarihinde önemli bir yeri vardır. Onun en önemli meselelerinden biri, Kazak alfabesi ve Kazakçanın gramerini hazırlamak oldu. Kazakçanın fonetiğini, morfolojisini, sentaksını bir temele oturttu. Onun bağımsızlık için vermiş olduğu mücadeleyi anlatan şiiri ile Nazım Hikmet'in tanınmış şiiri arasında bağlantı olduğu ifade edilir. “Kırk Misal”adlı şiir kitabında fabl türünde eserler yazdı.Yukarıda sözü edilen Kazak yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ahmet Baytursınulı
Soru Açıklaması
4.

Özbek edebiyatının ilk tiyatro eseri olan “Pederküş”ün yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mahmud hoca Behbudî
Soru Açıklaması
5.

Özbek yazar Said Ahmed’in “Ufk” adlı trilojisinin kitap adları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" 45 kün –Hicrân Künleri – Ufk Bosagasida
Soru Açıklaması
6.

Özbek edebiyatında Aybek’in Asya’daki halkların hayat tarzlarını, kültürlerini, örf ve âdetlerini, bağımsızlık ve barış yolundaki mücadelelerini edebî dille ifade ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Pakistan Taassurâtları
Soru Açıklaması
7.

Kırgız sözlü edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan “Manas”destanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Manas destanınınilk nüshalarını yazıya Süyünbay Eraliyev geçirmiştir.
Soru Açıklaması
8.

Çağdaş Kırgız edebiyatında Rus çarlığı zamanındaki Kırgızların siyasi hayatını konu alan “Kurmancan Datka” adlı manzum romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sooronbay Cusuyev
Soru Açıklaması
9.

Yazdığı Cemile, Yüzyüze, Selvi Boylum, Toprak Ana, Beyaz Gemi, Gün Olur Asra Bedel, Dişi Kurdun Rüyaları gibi hikâye ve romanlarıyla sadece Kırgızların ve Türk dünyasının değil dünyanın en önemli romancılarından biri olan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Cengiz Aytmatov
Soru Açıklaması
10.

Kırgız sözlü edebiyatında hayvancılık, çiftçilik ve buna benzer işlere bağlı şiirleri içeren, işi daha kolaylaştırmak amacıyla söylenen ve "Op Mayda", "Çalgıçı", "Şırıldan" gibi örnekleri bulunan edebîtür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Emek
Soru Açıklaması
11.

Edebiyatın şiir, tiyatro, roman ve hikâye gibi birçok türünde eser vermiştir. Eserlerinin konusu ve yarattığı tiplerle, dilinin zenginliğiyle Uygur edebiyatına bir seviye kazandırmıştır. Hem Doğu Türkistan’da hem de Kazakistan’da Uygur edebiyatının gelişmesi için edebi ve sosyal faaliyetlerde bulunmuştur. “Mayimhan”adlı romanı başarılı eserlerindendir.Yukarıda sözü edilen Uygur yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ziya Semediy
Soru Açıklaması
12.

Şincan gazetesinde “Edebiyat Gülzari”adlı sayfada şiirlerini ve meşhur “Edebiyat Neziriyisi”adlı eserini yayımlayan Uygur yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Lutpulla Mutellip
Soru Açıklaması
13.

Abdurehim Ötkür’ün Lutpulla Mutellip ile birlikte kaleme aldığı feodal güçlerin halk üzerindeki baskıcı politikasını dile getiren dram eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Çiŋ Moden
Soru Açıklaması
14.

Tölepbergen Kayıpbergenov’un yazdığı ve Türkiye Türkçesine de çevrilen romanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Karakalpak Kızı
Soru Açıklaması
15.

Balkanlarda ve Avrupa’da resmî dili Türkçe olan tek belediye aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Mamuşa
Soru Açıklaması
16.

Bulgaristan Türk edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Bulgaristan Türk edebiyatı 1970-1989 yılları arasında herhangi bir esere sahip değildir.
Soru Açıklaması
17.

Karaçay-Malkar yazılı edebiyatı aşağıdaki yazarlardan hangisiyle başlatılır?

Doğru Cevap: "B" Kâzım Meçi
Soru Açıklaması
18.

1966’da yayımlanan “Caralı Taş”adlı şiir kitabı ile Maksim Gorkiy Devlet Ödülü’nü, 1974 yılında yayımlanan “Cer Kitabı”adlı şiir kitabıyla da Sovyetler Birliği Devlet Ödülü’nü kazanan Karaçay-Malkar şair aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kerim Otar
Soru Açıklaması
19.

Genellikle tenkit şiirleriyle tanınan ve nesir türünün gelişmesinde ilk kilometre taşlarından biri olarak kabul edilen 19 . yüzyıl Başkurt yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Geli Sokoroy
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi Sibirya Türk edebiyatları adı altında değerlendirilemez?

Doğru Cevap: "B" Karaçay-Malkar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum