Çağdaş Türk Edebiyatları Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çağdaş Türk Edebiyatları Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

“Dede Korkut Kitabı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Hikâyeler tamamen İslami dönem ürünüdür.
Soru Açıklaması
2.

Gorki’nin “Ölümü Yenen Ana”, “İnsanoğlunun Anası” hikâyelerini tercüme edip, Kazak hayatının gerçeği ışığında “Annenin Ara buluculuğu”, “Besleyen Ana”, “Anaların Anası” gibi hikâyeler yazmıştır. “Şugıla” ve “Yassı Burun” adlı eserleri ise yazarın usta bir yazar olarak geliştiğini göstermektedir. Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Gabit Musirepov
Soru Açıklaması
3.

Kazak edebiyatı hazırlık döneminin önemli ismidir ve Cengiz Han’ın soyundandır. “Manas” destanının ilk nüshalarını yazıya geçirmiştir. 19 . yüzyılda halkın arasında dolaşarak dünyanın bu mühim eserini derlemeyi başarmıştır.Yukarıda söz edilen Kazak araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Şokan Velihanov
Soru Açıklaması
4.

“Marifetçilik” dönemi “Hive” edebî muhitinden olan ve asıl ismi “Pehlivanniyaz” olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kâmil Harezmî
Soru Açıklaması
5.

“Celâliddin Mengübérdi” ve “Mirzâ Uluğbek” adlı trajedilerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Maksud Şeyhzâde
Soru Açıklaması
6.

Hamid Alimcan’ın, “Muḳanna” adlı tiyatro eserinin konusu, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Türkistan’ı işgal eden Araplara karşı halk isyanı anlatılmaktadır.
Soru Açıklaması
7.

Kırgız edebiyatının en büyük ismi olan yazar, dünyanın da en büyük romancılarından birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri pek çok ülke diline çevrilmiştir. “Cemile” adlı hikâyesiyle ünlenen yazarın “Selvi Boylum”, “İlk Öğretmen”, “Toprak Ana”, “Gün Olur Asra Bedel”, “Dişi Kurdun Rüyaları”... gibi hepsi şaheser niteliğinde olan birçok roman ve hikâyesi bulunmaktadır.Yukarıda söz edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Cengiz Aytmatov
Soru Açıklaması
8.

Kırgız edebiyatının son yıllarda öne çıkan ve tarihî romanları ile dikkat çeken bir yazardır. Yazarın tercüme edilerek Türkiye’de de basılan önemli eseri “Sıngan Kılıç” yani (Kırılan Kılıç)adlı tarihî romanı pek çok olumlu tepki almıştır. İki ciltlik bu eserinde, 1842-1876 yılları arasında Kokand Hanlığı döneminde Kırgızların hayatı ile halkın sosyo-politik ve sosyo-ekonomik durumunu anlatmıştır.Yukarıda söz edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tölögön Kasımbekov
Soru Açıklaması
9.

Kırgız sözlü edebiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Kırgız sözlü edebiyatı XIX. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlamıştır.
Soru Açıklaması
10.

Uygur hikâyeciliğinin ve tiyatrosunun gelişmesinde çok büyük rol oynamıştır. En meşhur hikâyesi ise Çenikiş “Öfke”tir. Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Zunun Kadiri
Soru Açıklaması
11.

“Sen Kimin Oğlusun, Düşün Lütfen” adlı şiiri 1933’te meydana gelen Hoten ayaklanmasında marş olarak okunan şair, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Abduhalik Uygur
Soru Açıklaması
12.

İlk“Gagavuzca-Romence” sözlüğü yayımlayan aydın, din adamı ve tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mihail Çakır
Soru Açıklaması
13.

Gagavuz Türkleri edebiyatında 1988 yılında “İlkyaz Türküsü” adlı antolojiyi aşağıdakilerden hangisi yayımlamıştır?

Doğru Cevap: "E" Stepan Kuruoğlu
Soru Açıklaması
14.

Karakalpaklar arasında bir müddet yaşayarak öğretmenlik yapan, “Müslimeler” adlı şiirinde kadınların durumunu anlatan, onlar arasında okuma yazma bilenlerin olmadığını, aralarından şair çıkmadığını belirten Özbek şairi, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Muhammed şerif Sufizade
Soru Açıklaması
15.

Bulgaristan’da “Türk Dilini Koruma Derneği”aşağıdaki Türkologlardan hangisinin başkanlığında kurulmuştur?

Doğru Cevap: "B" Resmi Şerif
Soru Açıklaması
16.

“Halk türkülerini, türkülerin kederli ezgilerinin özelliklerini kullanarak lirik bir monolog oluşturduğu “Bir setke Yırı” (Eldiven Türküsü) adlı eserinde işçi sınıfını övmektedir. Sovyet döneminde ise Sovyet köylerini ve yeni Sovyet ziraat sisteminin kuruluşunu konu alarak yazdığı “Kuşkayın” adlı romanı ile tanınmıştır.”Yukarıda söz edilen Başkurt şairi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Seyfi Kudaş
Soru Açıklaması
17.

Saha Türklerinin dil ve edebiyatlarıyla ilgili araştırmalarıyla tanınan ve “Yakut Dili Sözlüğü” ile ün kazanan bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" E. Pekarskiy
Soru Açıklaması
18.

Hakas kahramanlık destanları, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Doğru Cevap: "B" Alıptıh Nımah
Soru Açıklaması
19.

1851 yılında ilk Saha gramerini aşağıdakilerden hangisi yazmıştır?

Doğru Cevap: "E" Böhtlink
Soru Açıklaması
20.

1908’de “Narspi” manzumesini yazarak dünya çapında ün kazanan Çuvaş şairi, aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Konstantin İvanov
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum