Çağdaş Lojistik Uygulamaları Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çağdaş Lojistik Uygulamaları Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi temellojistik faaliyetler arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: "C" Pazarlama
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi depolama ve stok maliyetlerinin ana bileşenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Ambalajlama riski maliyetleri
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi dış kaynak kullanımı ile ilgili gerçekleşen süreçlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Tutundurma
Soru Açıklaması
4.

Dış kaynak kullanımında aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamı en geniştir?

Doğru Cevap: "D" Dördüncü taraf lojistik
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi çapraz sevkiyat uygulamalarının başarılı olabilmesi için gerekli olan şartlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Firmaların kendi depolama alanlarının büyüklüğü
Soru Açıklaması
6.

Yavaş ulaşım sağlayan ve 1000-6000 ton taşıma yapabilen dağıtım kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Denizyolu
Soru Açıklaması
7.


Yukarıda örneği verilen lojistik ağ tasarımında “W” harfi hangi dağıtım kanalı elemanını temsil etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Depolar
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi çekme sisteminin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Değişen talep yapısına karşılık vermede geç kalınması
Soru Açıklaması
9.

Lojistik faaliyetleri birbirine bağlayan temel yapı taşı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Taşımacılık
Soru Açıklaması
10.

Tedarik lojistiği faaliyetinde yer alan taşımacılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Ham madde, yarı mamul, vb. girdilerin tedarikçilerden firmaya kadar olan akışını sağlar.
Soru Açıklaması
11.

Tedarik zinciri içerisinde yer alan unsurların ve faaliyetlerin koordinasyonu aşağıdakilerden hangisinin şemsiyesi altında gerçekleştirilir?

Doğru Cevap: "A" Bilgi teknolojisi
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi,katı atık sahasına gönderme, yakma, biyolojik arıtma gibi çeşitli yollarla imha etme işlemini açıklayan tersine lojistik aktivitesidir?

Doğru Cevap: "C" Bertaraf
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi bir geri kazanım aktivitesidir?

Doğru Cevap: "B" Yeniden üretim
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerinin E-Ticaret işletmelerine ayak uydurabilmesi adına başarması gereken unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Ürünlerin reklam kampanyalarının hazırlanması
Soru Açıklaması
15.

Ürünün internet üstünden tanıtımı ve satışı yapılıp, fiziksel teslimatının ve dağıtımının yapılmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Dolaylı e-ticaret
Soru Açıklaması
16.

Mal ve hizmetin alınıp satılması faaliyetinin elektronik ortamda yürütülmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" E-ticaret
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi afet müdahale sürecini iyileştirmek için, belirli sayıda merkezle en fazla nüfusa ulaşmak için yapılan faaliyet çıktısıdır?

Doğru Cevap: "A" Afet yönetim sistemi
Soru Açıklaması
18.

p-ortanca problemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Genel olarak amaç, p adet merkezin nerede kurulacağının bulunmasıdır.
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetim döngüsü basamaklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Değerlendirme
Soru Açıklaması
20.

Afetler veya acil durumlarda ihtiyaç duyulan malzemelerin tedariği, stoklanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıyla ilgilenen lojistik uygulamalarının bütününe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" İnsani lojistik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum