Çağdaş Lojistik Uygulamaları Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çağdaş Lojistik Uygulamaları Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de lojistik sektörünün büyümesinde rolü olan temel etkenlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Türkiye’nin dış ticaret hacmindeki artış
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi iş dünyasının yeni yapılanmasında lojistik yönetiminin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Nakliye firmalarına verilen önemi arttırmak
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin çıktılarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Bilgi kaynakları
Soru Açıklaması
4.

Lojistik maliyetlerinin en büyük kısmını oluşturan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Taşımacılık
Soru Açıklaması
5.

Okuldan başlayarak öğrencileri evlerinden toplayıp okula getiren servisin rotası hangi tür araç rotalama problemidir?

Doğru Cevap: "D" Başlangıç ve bitiş noktası aynı olan problem
Soru Açıklaması
6.

Tekli taşıma yöntemleri arasında en yavaş yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Su yolu
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistik ağlarında toplanan ürün miktarlarını arttırmak için uygulanan mali teşviklere örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "B" Aynı üründen birden fazla alınması durumunda indirim uygulanması
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdaki geri kazanım alternatiflerinden hangisi en az işlem gerektirmektedir?

Doğru Cevap: "E" Yeniden kullanım
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisinin daha kısa süre içerisinde geri kazanılması beklenmektedir?

Doğru Cevap: "B" Şişeler
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistiğin kapsadığı faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Dağıtım
Soru Açıklaması
11.

Ürünlerin veya malzemelerin kullanımı sonrasında ortaya çıkan tüm aktivitelerin yönetimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ürün geri kazanım yönetimi
Soru Açıklaması
12.

Avrupa Birliği WEEE direktifi hangi ürünlerin geri kazanımı ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Elektrikli ve elektronik aletlerin
Soru Açıklaması
13.

Bir ürünün tedarikçiden son tüketiciye olan yolunda ne kadar miktarda sera gazı emisyonuna sebep olduğu bilgisini aşağıdaki kavramlardan hangisi vermektedir?

Doğru Cevap: "D" Tedarik ayak izi
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistik aktiviteleri düşünülerek geri kazanımı kolaylaştırmak amacı ile tasarlanmış ürünlere örnek olarak verilebilir?

Doğru Cevap: "C" Kullan at fotoğraf makineleri
Soru Açıklaması
15.

İşletmeden işletmeye elektronik ticarete verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" B2B
Soru Açıklaması
16.

Ürünün fiziksel dağıtımı, sevkiyatı, depolaması ve teslimatı yapılıyor ise burada kullanılan E-Ticarete verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Dolaylı E-Ticaret
Soru Açıklaması
17.

Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bilgi sistemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" CBS
Soru Açıklaması
18.

Son elli yılda Türkiye’de meydana gelen afetler arasında en sık yaşananı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Heyelan
Soru Açıklaması
19.

Kapasiteli Araç Rotalama Problemini çözmek için uygulanan sezgisel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Clarke&Wright sezgiseli
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi kapasiteli araç rotalama probleminin en temel girdilerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Araç kapasiteleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum