Çağdaş Felsefe Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çağdaş Felsefe Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

“Sezgi” ile yakalanan gerçekliği hem varlık hem değişim olarak açıklayan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bergson
Soru Açıklaması
2.

Yaşamın özdeşliğinin tüm var olanların aynı amaca yönelmesiyle sağlanmayacağını, bir itkiden kaynaklandığını söyleyen ve buna “hayat hamlesi”adını veren felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bergson
Soru Açıklaması
3.

Husserl’e göre “yaşam dünyamız” neyi ifade eder?

Doğru Cevap: "D" Bizim birinci tekil şahıs olarak deneyimlediğimiz şeylerin dünyasını
Soru Açıklaması
4.

“Bilincin birliğinin zamansallaşmayla kurulduğunu” ifade eden felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Husserl
Soru Açıklaması
5.

İki kökeninden birisi Husserl’in fenomenolojisi olan Heidegger’in düşüncesinin diğer kökeni nedir?

Doğru Cevap: "C" Aristoteles’in felsefesi
Soru Açıklaması
6.

Fenomenolojinin a priori ve aşkın özlerini dönüştüren ve yepyeni bir anlayış getirerek özleri “zamansallık” olarak yorumlayan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Heidegger
Soru Açıklaması
7.

Sartre “yönelimsellik”i nasıl tanımlar?

Doğru Cevap: "B" Bilincin dışarı doğru hareketi, aşkınlık
Soru Açıklaması
8.

Sartre’ın Varlık ve Hiçlik adlı eserinde “bilinç” kavramından kastettiği şey nedir?

Doğru Cevap: "A" Kendi-için-varlık
Soru Açıklaması
9.

Sartre’a göre “Dizisel topluluk”tan kastedilen nedir?

Doğru Cevap: "C" Aynı mahallede oturanlar
Soru Açıklaması
10.

Sartre’ın hangi eseri “fenomenolojik varlık bilim” denemesidir?

Doğru Cevap: "E" Varlık ve Hiçlik
Soru Açıklaması
11.

Sartre “yatay çözümleme”yebaşka ne ad verir?

Doğru Cevap: "D" Geri-çözümleme
Soru Açıklaması
12.

Levinas’a göre “ben’in kendi varoluşunu üstlenerek ortaya çıkması olayına” ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Hipostaz
Soru Açıklaması
13.

Levinas’ın “dışarı doğru aşkınlık” tanımı hangi terimin anlamını betimler?

Doğru Cevap: "A" Dışkınlık
Soru Açıklaması
14.

Levinas hangi eserinde ontoloji ile metafiziği birbirinden ayırt eder?

Doğru Cevap: "E" Bütünlük ve Sonsuz
Soru Açıklaması
15.

Levinas’a göre “başkaya karşı konuksever düşünce” “etik” in aşağıdaki hangi alanı öncelediği bir felsefedir?

Doğru Cevap: "C" Ontoloji
Soru Açıklaması
16.

Derrida’ya göre metafiziğin gizli varsayımlarını açığa çıkarmak için ne yapılması gereklidir?

Doğru Cevap: "C" Dekonstrüksiyon
Soru Açıklaması
17.

Derrida, J.L. Austin’ın “performatif edimler” düşüncesini aşağıdaki hangi alanda etkili bir biçimde yorumlamıştır?

Doğru Cevap: "B" Siyaset felsefesi
Soru Açıklaması
18.

Derrida’nın son dönem siyaset düşüncesi içinde en önemli yeri işgal eden sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Egemenlik
Soru Açıklaması
19.

Derrida’nın yapısalcılığı metafizik içinde konumlandırma düşüncesi neyin temelini oluşturur?

Doğru Cevap: "E" Post-yapısalcılık
Soru Açıklaması
20.

Derrida’ya göre onto-teoloji çağı aynı zamanda ne çağıdır?

Doğru Cevap: "A" Logos
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum