Çağdaş Felsefe Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çağdaş Felsefe Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

“Yaratıcı Tekamül” adlı eser hangi felsefeciye aittir?

Doğru Cevap: "D" Bergson
Soru Açıklaması
2.

Doğru değerler ile yanlış değerleri birbirinden ayırt etmeye yarayan normatif disipline ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Aksiyoloji
Soru Açıklaması
3.

Heidegger, Dasein’ın varlığının birliğini veren şeyin ne olduğunu söylemektedir?

Doğru Cevap: "A" İlgi
Soru Açıklaması
4.

Sartre bilincin dışa doğru hareketini, yani aşkınlığı nasıl tanımlar?

Doğru Cevap: "E" Yönelimsellik
Soru Açıklaması
5.

Sartre’ın fenomenoloji ile Marx’ın sentezini yaptığı, özgürlük ile olgusallık ilişkisi sorununu ele aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Diyalektik Aklın Eleştirisi
Soru Açıklaması
6.

Yatay çözümlemeyi, bir olgunun karşımıza çıktığı koşulların çözümlenmesi olarak tarif eden Sartre bu çözümlemeye başka ne ad verir?

Doğru Cevap: "B" Geri-çözümleme
Soru Açıklaması
7.

Sartre hangi eserinde özgürlük ile olgusallığın ilişkisini kapsamlı bir biçimde temellendiren fenomenolojik bir varlık bilim ortaya koyar?

Doğru Cevap: "E" Varlık ve Hiçlik
Soru Açıklaması
8.

Sartre “kendinde-varlık” teriminden ne kastetmektedir?

Doğru Cevap: "B" Bilincin dışındaki gerçekliğin zemini
Soru Açıklaması
9.

Sartre nereden yola çıkarak kendinde-varlığı ispatlayabileceğimizi iddia eder?

Doğru Cevap: "A" Yönelimsellik
Soru Açıklaması
10.

Başkasına duyulan metafizik arzuyu başkasıyla etik ilişkide somutlaştıran Levinas, konuşma olarak ele aldığı başkasıyla etik ilişkiyi nasıl ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Yüz-yüzilişki
Soru Açıklaması
11.

Levinas’a göre aşağıdaki ifadelerden hangisi Avrupa’da ırkçılık dalgasının yayılmasının felsefi sebeplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Batı dünyayı başkasının diliyle yeniden anlamlandırmaya açıktır.
Soru Açıklaması
12.

Levinas Bütünlük ve Sonsuz adlı eserinde Aşkınlığı ne olarak adlandırmıştır?

Doğru Cevap: "B" Metafizik arzu
Soru Açıklaması
13.

Levinas’ın etik ilişkinin yapısını yeniden ele aldığı Olmaktan Başka Türlü adlı eserinde etik ilişkide özne aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Biri-diğeri-için
Soru Açıklaması
14.

Levinas “Tanrı ve Felsefe” adlı yazısında, Tanrı’nın felsefedeki yerini hangi alanda bulur?

Doğru Cevap: "A" Etik
Soru Açıklaması
15.

Bir özneye ait olmayan, anlamlı bir dünya ortaya çıkarmayan süreçlerden bir ben’in kendi varoluşunu üstlenerek ortaya çıkması olayına Levinas ne ad verir?

Doğru Cevap: "E" Hipostaz
Soru Açıklaması
16.

Derrida’da dekonstrüksiyonun amacı nedir?

Doğru Cevap: "C" Metafiziğin gizli varsayımlarını açığa çıkarmak
Soru Açıklaması
17.

Hem Konumlar hem de Dağılım adlı eserlerinde metafizik sistemi “felsefi karşıtlıkların hiyerarşik ve agonistik alanı” olarak yorumlayan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Derrida
Soru Açıklaması
18.

Derrida’da metafizik söz ile yazıyı bir karşıtlık ilişkisi içinde ele alır, yazıyı yetersiz ve tehlikeli ilan eder. Derrida bu tavra ne ad verir?

Doğru Cevap: "C" Logosmerkezcilik
Soru Açıklaması
19.

Derrida’ya göre metafizik varlığı ne olarak anlar?

Doğru Cevap: "D" Mevcudiyet
Soru Açıklaması
20.

Derrida’nın son dönem siyaset düşüncesi içinde en önemli yeri hangi sorun almaktadır?

Doğru Cevap: "C" Egemenlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum