Çağdaş Felsefe Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çağdaş Felsefe Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi Madde ve Hafıza’da, madde ve hafızanın ilişkisini açıklamak için kullanılan önermelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Maddede bir hafıza bulunabilir.
Soru Açıklaması
2.

Husserl’in Epokhe’ye verdiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Öncel kabullerden kaçınılması
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in metafizikte varlığa yüklediği anlamlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Olgu ve doğa
Soru Açıklaması
4.

Sartre’nin “psikolojik egonun düşünümün eseri” olduğu savı hangi görüşün reddi anlamına gelir?

Doğru Cevap: "A" Psikolojik egonun bir töz olduğu
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi Sartre’nin üzerinde çalışma yaptığı alanlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Antropoloji
Soru Açıklaması
6.

Sartre’yegöre yönelimsellik nedir?

Doğru Cevap: "D" Bilincin dışarı doğru hareketidir.
Soru Açıklaması
7.

Sartre’ye göre “başkası” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "D" Başkasıyla ilişki barışçıldır.
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi konusunda Sartre ile Husserl anlaşamazlar?

Doğru Cevap: "E" Bilinç aşkın bir ego tarafından örgütlenir.
Soru Açıklaması
9.

Sartre’yegöre aşağıdaki sorulardan hangisi epistemolojinin birincil derecede önemli bir sorusu olmalıdır?

Doğru Cevap: "B" İnsan dünyayla nasıl ilişki kurar?
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Levinas’ın “Aşkınlık mümkün müdür?” sorusunu ele aldığı bir ilk yapıtıdır?

Doğru Cevap: "A" Kaçıs Üzerine
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Levinas’ın “dışkınlık” terimi açıklar?

Doğru Cevap: "A" Dışarı doğru aşkınlık
Soru Açıklaması
12.

Levinas’ a göre hipostaz nedir?

Doğru Cevap: "B" Ben’in varoluşunu üstlenmesi olayıdır.
Soru Açıklaması
13.

Levinas’a göre aşağıdakilerden hangisi Batı metafiziğinin başkayı düşünüş şekillerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Aynıya indirgenemez, bambaşka olarak
Soru Açıklaması
14.

Levinas, Descartes’ten hangi konuda ilham almıştır?

Doğru Cevap: "C" Sonlu ile sonsuz arasındaki ilişkiyi çözümlemek
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Levinas’ın etik kavrayışında temel bir rol oynar?

Doğru Cevap: "D" Başkalıkla ilişki
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi metafiziği dekonstrüksiyona uğratarak felsefe yapmanın yollarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Felsefeyi felsefi olmayandan arındırmak
Soru Açıklaması
17.

Derrida’nın hangi düşüncesi post-yapısalcılığın temelini oluşturur?

Doğru Cevap: "E" Yapısalcılığı da metafizik içinde konumlandırması
Soru Açıklaması
18.

Derrida’nın “différance” kavramı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

Doğru Cevap: "C" Anlamın farkların oyunuyla kurulduğuna
Soru Açıklaması
19.

Derrida’ya göre toplumun, devletin ve hukukun kuruluşu neye dayanır?

Doğru Cevap: "C" Kurucu bir edimin performansına
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi Derrida’nın, Husserl fenomenolojisine yönelttiği bir eleştiridir?

Doğru Cevap: "C" Varlığı dolu mevcudiyet olarak kavraması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum