Büyük Selçuklu Tarihi Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Büyük Selçuklu Tarihi Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Türkler İslam dinini hangi savaştan sonra kitleler halinde kabul etmeye başlamıştır?

Doğru Cevap: "D" Talas
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey’in Birinci Bağdat Seferi’nin sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Halifelik unvanı Tuğrul Bey’e verilmiştir.
Soru Açıklaması
3.

Malazgirt Savaşı kimler arasında yapılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Selçuklular –Bizans
Soru Açıklaması
4.

Saltanat alametlerinden biri olan, atla yolculuk sırasında sultanın biraz arkasından atla gelen kişinin taşıdığı saltanat şemsiyesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Çetr
Soru Açıklaması
5.

Büyük Selçuklu Devleti’nin Haçlılarla mücadelede en başarılı olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Muhammed Tapar dönemi
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi Sultan Sancar’ın Muktefî Liemrillah’ı halifeliğe getirme şartlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Bir daha kimsenin adına hutbe okumamak
Soru Açıklaması
7.

Sultan Sancar’ın Birinci Harizm Seferi’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Atsız Sultan Sancar’a ödemesi gereken yıllık vergiyi ödemeyerek isyan etmiştir.
Soru Açıklaması
8.

Sultan Sancar’ın göçebe istilalarına karşı kurduğu seddin yıkılması ve göçebelerin adeta bir sel felaketi gibi Selçuklu ülkesini tahrip etmelerine ve devletin sonunu getiren olayları tetikleyen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Katavan Savaşı
Soru Açıklaması
9.

Büyük Selçuklu tarihinde bir deniz aşırı seferi başarıyla gerçekleştiren ilk kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kavurt Bey
Soru Açıklaması
10.

İlk Suriye Selçuklu meliki aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Tacüddevle Tutuş
Soru Açıklaması
11.

Kirman Selçuklu Melikliği’nin yıkılışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" II. Haçlı Seferleri sırasında meliklik ortadan kalkmıştır.
Soru Açıklaması
12.

Musul ve Halep merkez olmak üzere el-Cezire, Doğu Anadolu ve Suriye’de (1127-1233) hüküm sürmüş ata beylik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Musul Atabeyliği
Soru Açıklaması
13.

Halep Atabeyi Nureddin Mahmud ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Ölümünden önce ülkesini Musul Atabeyine bırakmıştır.
Soru Açıklaması
14.

Selçuklular’da bilinen ilk atabey kimdir?

Doğru Cevap: "D" Nizâmülmülk
Soru Açıklaması
15.

Selçuklularda vezâret sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Vezir memurların tayin ve azlinde yetki sahibi değildir.
Soru Açıklaması
16.

Büyük Selçuklu Devleti’nden bağımsız olarak kurulan Selçuklu şubesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Türkiye Selçukluları
Soru Açıklaması
17.

Sultanın onurlandırma, ödüllendirme, tayin veya başka vesilelerle devlet başkanlarına, gelen elçilere ve devlet adamlarına gönderdiği ya da verdiği hediyelere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Hil’at
Soru Açıklaması
18.

Tuğrul Bey zamanından kalan en eski kümbetler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Çihil Duhteran –Kümbed-i Ali Kümbeti
Soru Açıklaması
19.

Selçuklu çağında (Türkiye Selçukluları hariç) düşünce ve ilim hayatına damgasını vuran, daha öğrenciyken “el-Menhûl” adlı fıkıh kitabını yazan âlim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Gazzâli
Soru Açıklaması
20.

Kıymetli bir eşyanın yapımında kullanılan altın ve gümüşün saflık oranını, katışıksa ne oranda yabancı metal içerdiğini tespit eden, “mizânü’l gısse” adını taşıyan hidrostatik teraziyi icat eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ebû Hâtim İsfizâri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum