Büyük Selçuklu Tarihi Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Büyük Selçuklu Tarihi Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Gazneli-Selçuklu savaşları aşağıdakilerden hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

Doğru Cevap: "C" Nesâ-Serahs-Talhâb-Dandânakân
Soru Açıklaması
2.

Selçuklular zamanında Bağdat başta olmak üzere, önemli şehirlere tayin edilen, emrinde bir garnizon da bulunan askerî-merkez valisine ne ad verilirdi?

Doğru Cevap: "A" Şahne
Soru Açıklaması
3.

Anadolu’nun “Türkiye” olmasını sağlayan zafer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Malazgirt
Soru Açıklaması
4.

Melikşâh’ın Üçüncü Türkistan Seferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Doğu Karahanlılar tâbiyetten ayrılmıştır.
Soru Açıklaması
5.

Melikşâh sonrası taht mücadelelerinin başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Melikşâhın beklenmedik ölümü ve hanedan mensubu tüm erkeklerin tahtta hak sahibi oldukları inancı
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi Muhammed Tapar devrinde meydana gelen olaylardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Kudüs Haçlı krallığının kuruluşu
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Tapar’ın Bâtıni’lere karşı almış olduğu tedbirlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Bâtınileri Berkyaruk’a karşı siyasi koz olarak kullanmıştır.
Soru Açıklaması
8.

Katvan Savaşı sonucu ele geçirilen yerlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" 1141 Selçuklu/Karahanlı-Karahıtay/Karluk
Soru Açıklaması
9.

Sultan Sancar’ı Katvan’da mağlup eden Karahıtaylar Türkistan’a nereden gelmişlerdir?

Doğru Cevap: "D" Çin
Soru Açıklaması
10.

Kirman Selçuklularının yıkılışında aşağıdaki hâdiselerden hangisi etkili olmuştur?

Doğru Cevap: "E" Oğuzlardan Melik Dinar’ın ülkeyi istilâsı
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Haçlı Seferi’nin sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Dımaşk’ın Haçlıların eline geçmesi
Soru Açıklaması
12.

Kudüs Kralı Baudouin’in kardeşi olan ve Taberiye kalesi komutanı iken Dımaşk atabeyi Toğtegin tarafından esir edilen ve Türk tarihinde nadiren görülen bir uygulama ile antlaşma sağlanamadığı için öldürülen komutan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Gervaise
Soru Açıklaması
13.

Irak Selçuklu melikliği zamanında Fars bölgesine gelerek burada bir atabeylik kuran Salgurluların ilk yurtları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ceyhun-Mankışlağ
Soru Açıklaması
14.
Salgurlu atabeyi  II. Sad’ın kızı olan ve 22 yıl atabeyliği yöneten ilk ve tek kadın atabey aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Abiş Hatun
Soru Açıklaması
15.

Sarayın en üst düzey görevlisi olup, sultanın hükümet/vezir de dâhil, sarayın dışı ile ilişkilerini düzenleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hâcib
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi tâbîlik yükümlülüklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Tâbî olduğu hükümdarın kızıyla evlenmek
Soru Açıklaması
17.

Hükümdara mahsus, onun isim, unvan, lâkap ve künyesinin şerit halinde yazılı olduğu, değerli kumaşlardan dikilmiş elbiselerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Tıraz
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi Nizamiye Medreselerinin kuruluş sebeplerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Şîî tehlikesine karşı Ehl-i Sünnet akidesini güçlendirmek
Soru Açıklaması
19.

Büyük Selçuklu Devleti’nde edebiyat alanındaki çalışmaların Farsça yapılmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Bürokrasi dilinin Farsça olması
Soru Açıklaması
20.

Büyük Selçuklulardan günümüze ulaşan ilk mescid (cami) aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Isfahan Mescid-i Cuması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum