Büyük Selçuklu Tarihi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Büyük Selçuklu Tarihi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Selçuklu Devletinin kuruluş süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Horasan’a göç ve Gaznelilerle mücadele devletin kuruluşunun başlangıcıdır.
Soru Açıklaması
2.

Pasinler Savaşının Selçuklu-Bizans ilişkilerindeki yeri açısından hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "E" Bizans kuvvetleri karşısında yenilgiye uğrayan Selçukluların Anadolu’ya egemen olma süreci gecikmiştir.
Soru Açıklaması
3.

Melikşah zamanında devletin Anadolu ve Suriye politikası hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Kardeşi Tutuş’u Şam melikliğine tayin etmiştir.
Soru Açıklaması
4.

Argun Arslan’nın isyan etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Elindeki iktaları daha da artırmak istemesi
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi, Selçuklu-Abbasî halifeliği arasındaki mücadelelerin temel nedenidir?

Doğru Cevap: "D" Selçuklu sultanlarının, halifelerin siyasî güçlerini ellerinden almış olmasından dolayı siyasî iktidarlarını yeniden kurmak istemeleri
Soru Açıklaması
6.

Dînever Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Halife Müsterşid, Mesud tarafında bizzat savaşa katılmıştır.
Soru Açıklaması
7.

Sultan Sancar’ın meliklik dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Taht kavgalarında son derece etkin bir rol oynamıştır.
Soru Açıklaması
8.

Katvan Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Karahanlılar Karahıtayların tarafında savaşa katılmışlardır.
Soru Açıklaması
9.

Melik Kavurt ve faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Babası Çağrı Bey tarafından veliaht tayin edilmiştir.
Soru Açıklaması
10.

Irak Selçuklu Sultanı Mahmud ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Sultan Sancar tarafından kendisine Sultanü’l-A’zâm unvanı verilmiştir.
Soru Açıklaması
11.

Sultan Melikşah’ın kardeşi Melik Tutuş’u Suriye’ye tayin etmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Fatımîlerin güçlenerek bölgeyi tehdit etmesi
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi İldeniz ata beylerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Atabey Sa’d
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi Dımaşk ata beylerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Aksungur Porsukî
Soru Açıklaması
14.

İldenizliler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Kuzeybatı İran’da hüküm sürmüşlerdir.
Soru Açıklaması
15.

Selçuklu’da devleti kuran kişinin toplum tarafından meşrû kabul edilebilmesi için öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?

Doğru Cevap: "B" Kut sahibi olması ve asil bir soya mensup olması
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu liderlerinin kullandığı unvanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Hakan
Soru Açıklaması
17.

Nizamülmülk'ün Siyasetname adlı eserini yazma sebebi nedir?

Doğru Cevap: "C" Devlet yönetiminde kararların doğru verilmesi, işlerin düzgün yapılması, aksaklıkları gidermek ve alınması gereken tedbirleri belirlemek
Soru Açıklaması
18.

İslam dünyasında teraziler hakkında yazılan en önemli eser olan Kitabu Mîzâni’l-Hikme adlı eseri aşağıdaki ilim adamlarından hangisi yazmıştır?

Doğru Cevap: "B" Abdurrahman el-Hâzinî
Soru Açıklaması
19.

Selçukluların geliştirdiği ve bütün Türkistan ve İran’a hâkim olan mescid (cami) modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Mihrap önü kubbeli ve dört eyvanlı avludur.
Soru Açıklaması
20.

Nizamiye Medreselerinin özelliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Aynı medresede farklı İslam mezheplerinin eğitimi verilmiştir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum