Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

İşlemselleştirmeye yönelik bütünleşik pazarlama iletişimi tanımlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Kavramın nasıl işlediğini açıklar.
Soru Açıklaması
2.

İşletmelerin, reklamlarını nihai tüketiciye ulaşmak için kullanması durumuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" İşletmeden tüketiciye yönelik reklamlar
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin pazarlama amaçlı halkla ilişkilerden yararlanma amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Rakiplerin satış faaliyetlerini takip etmek
Soru Açıklaması
4.

Deterjan pazarlayan bir firmanın satış temsilcisinin küçük bir market sahibine deterjanların raflarda en doğru biçimde sergilenmesi konusunda yardım etmesi satışçılık faaliyetlerinden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Müşterilere hizmet sağlamak
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün soyut bileşenlerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" İmaj
Soru Açıklaması
6.

Bir otomobil markasının diğer otomobillerde de olmasına rağmen güvenlik vurgusu ile konumlandırma yapması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Doğru Cevap: "D" Belirli özelliklere ve faydaya göre konumlandırma
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi ambalajla ilgili iletişim yönetimi açısından alınacak kararlardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Hedef kitlenin analizi
Soru Açıklaması
8.

Fiyatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Marka imajı üzerinde etkisi olmayan bir pazarlama karması unsurudur.
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağıza iletişimin gücü olarak kabul edilir?

Doğru Cevap: "D" Bağımsızlık
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağıza iletişimin avantajlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Taraflı olması
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi satın alma karar sürecini etkileyen kişisel etkenlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Algı
Soru Açıklaması
12.

Bir ürün veya hizmetin kullanımından sonra oluşan olumlu ya da olumsuz deneyimlerin paylaşıldığı karar alma süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Satın alma sonrası davranış
Soru Açıklaması
13.

Bilgilerin kronolojik olarak saklandığı hafıza alanına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Uzun erimli bellek
Soru Açıklaması
14.

Mesaj tutarlılığı, etkileşim ve sosyal sorumluluğa dayalı pazarlama öğelerini birleştiren ve bir marka değeri yaratma temeline dayanan bütünleşik pazarlama iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Colorado üniversitesi modeli
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi sanal ortamdaki bütünleşik pazarlama iletişimi araçlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Podcast uygulamaları
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi Kişiler arası İletişim Modelinin bileşenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Ortam
Soru Açıklaması
17.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Planlama Modeline göre pazarlama iletişimi çabalarının amaçları, stratejileri, medya stratejilerinin incelenmesi aşağıdaki analizlerin hangisi sonucunda gerçekleşir?

Doğru Cevap: "B" İletişim sürecinin analizi
Soru Açıklaması
18.

Bir reklam kampanyasında pazarlanacak ürün ve hizmetlerin fiyat politikalarının ne olacağı aşağıdaki aşamaların hangisinde belirlenir?

Doğru Cevap: "E" Fiyat analizi
Soru Açıklaması
19.

Bütünleşik pazarlama iletişiminde hangi analiz türü ile iletişim sorunu ve fırsatı ortaya koyulabilir?

Doğru Cevap: "C" Durum analizi
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar analizinde kullanılan temel yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Analitik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum