Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi yeni kişisel bütünleşik pazarlama iletişim modelinin boyutlarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Ağızdan ağıza iletişim
Soru Açıklaması
2.

Etkiler Hiyerarşisi Modelinin aşağıdaki aşamalarından hangisi reklam mesajları, kuponlar, fiyat indirimleri ile desteklenir?

Doğru Cevap: "D" Satın alma
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi, Yeshin’in reklam sınıflaması içine yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Ekonomik değerine göre reklamlar
Soru Açıklaması
4.

Yenilik yapma, kalite geliştirme ve tüketici algılarını değiştirme aşağıdaki reklam işlevlerinden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "D" Değer katma
Soru Açıklaması
5.

Bir kurumun kim olduğunun, ne yaptığının ve bunu nasıl yaptığının görsel ve davranışsal sunumuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Kurum kimliği
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar açısından haber değeri taşıyan, duyurum nedeni olabilecek konular arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Örgütte çalışanların evlenme yıldönümleri
Soru Açıklaması
7.

“Ürününüz rakip ürünlere göre çok fazla yer kaplamakta” şeklinde itiraz eden bir müşteriye “Evet, ancak ürünümüzün motorunun ve gücünün rakiplerden daha güçlü olması nedeniyle performansı da daha yüksek” şeklinde cevap veren bir satışçı aşağıdaki stratejilerden hangisini kullanmıştır?

Doğru Cevap: "C" Dengeleme
Soru Açıklaması
8.

Pazara sürekli yeni markaların girmesi ve rakip markaların diğer markaların müşterilerini çekmeye çalışması durumunda satış tutundurma faaliyetleri uygulayan bir işletmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mevcut müşterilerini korumak
Soru Açıklaması
9.

Sembolik ve psikolojik fiyatlandırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Fiyat bilgileri, bir ürünün algılanan değerini belirlemede çok sık kullanılır.
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi, teşhir ve tanzimin, mağaza ve satış noktalarına sağladığı yararlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Ürünün raf ömrünü uzatır.
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi, dağıtım kanallarının yerine getirdiği işlevlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Tüketicinin satın alma deneyiminin güven içinde gerçekleşmesini sağlar.
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi tüketici karar alma sürecinin aşamalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Satın alma sürecinden tatmin olma
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir ağızdan ağıza iletişimin kuralları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Durumsal etkilerden yararlanma
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi tüketici karar alma sürecinin kişi dışı etkenlerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Yer
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi Bütünleşik Pazarlama İletişimi Ajans Yapıları Modeli içerisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Sosyal medya ajansları modeli
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişiminde yeni medya kullanım şekillerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Bireysellik
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi Kişiler arası İletişim Modelinin bileşenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ortam
Soru Açıklaması
18.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Planlama Modeline göre pazarlama iletişimi çabalarının amaçları, stratejileri, medya stratejilerinin incelenmesi aşağıdaki analizlerin hangisi sonucunda gerçekleşir?

Doğru Cevap: "D" İletişim sürecinin analizi
Soru Açıklaması
19.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Planlama Modeli aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından geliştirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Schultz ve Wang
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişimini diğer iletişim biçimlerinden ayıran belirgin özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Sinerji
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum