Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişiminin ortaya çıkışına neden olan uygulama kaynaklı nedenler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Rekabetin yerelleşmesi
Soru Açıklaması
2.

İletişim araçlarının bireyin algıları üzerinde baskın olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Güçlü etkiler dönemi
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdaki reklam türlerinden hangisinde reklamlar kullanılan medyaya göre sınıflanır?

Doğru Cevap: "A" Aracına göre reklamlar
Soru Açıklaması
4.

Kişisel satış sürecinde sunuş hangi aşamada yapılmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Satış işlemi aşamasında
Soru Açıklaması
5.

Tüketicilerin ve diğer paydaşların markayı tanımlama biçimi olarak adlandırılan, markaya yönelik yorumlamaların, algılamaların bütünü olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Marka imajı
Soru Açıklaması
6.

B2C olarak adlandırılan reklamlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İşletmeden tüketiciye yönelik reklamlar
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde sergi ve fuarların kullanım amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Bölge temsilcilerinin etkinliğini azaltmak
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağıza iletişimin avantajlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Taraflı olması
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi sembolik fiyatlandırmanın pazarlama ve iletişim çabalarında kullanım nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Tutundurma çabalarını azaltması
Soru Açıklaması
10.

Bütünleşik pazarlama iletişiminde oluşturulan reklam ajans yapıları içinde gerekli olan tüm uzmanlık alanlarının bir tek ajansta toplanmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Bütünleşik Yapı Modeli
Soru Açıklaması
11.

Belirli bir siyasi konuda değişim sağla ya da böyle bir değişimi engellemek kamu karar mekanizmasını etkilen yönelik faaliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Lobicilik
Soru Açıklaması
12.

Colorado Üniversitesi Makro Bütün Pazarlama İletişimi Modeli aşağıdakilerden hangisini amaçlamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Marka değeri yaratmayı
Soru Açıklaması
13.

Satış tutundurma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Satış tutundurma sadece fiziksel ürünler için geçerlidir.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisinin aşamalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Çıkış
Soru Açıklaması
15.

Bütünleşik pazarlama iletişiminde hangi analiz türü ile iletişim sorunu ve fırsatı ortaya koyulabilir?

Doğru Cevap: "A" Durum analizi
Soru Açıklaması
16.

Bir ürün veya hizmetin kullanımından sonra oluşan olumlu ya da olumsuz deneyimlerin paylaşıldığı karar alma süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Satın alma sonrası davranış
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi satın alma karar sürecini etkileyen kişiler arası etkenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Çevre
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişim modelinin elemanlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Geri besleme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi durum analizi kapsamında incelenen konulardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Fiyat analizi
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar analizinde kullanılan temel yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Analitik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum