Borçlar Hukuku Bahar Dönem Sonu 4.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Borçlar Hukuku Bahar Dönem Sonu
4.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi isimsiz sözleşmelerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Franchise sözleşmesi
Soru Açıklaması
2.

Bir kimsenin ticari faaliyette bulunmayacağını taahhüt ettiği bir sözleşmenin kesin hükümsüz sayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kişilik haklarına aykırılık
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran hallerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Nedensellik bağının bulunmaması
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi haksız fillerde zaman aşımının uzamasına yol açan sebeplerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Aynı fiil için ceza kanununda daha uzun bir zamanaşımı süresinin öngörülmesi
Soru Açıklaması
5.

Faiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Ticari işlerde faiz ödenebilmesi için alacaklının faizi talep etmiş olması gerekir.
Soru Açıklaması
6.

İş görme borçlarının yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Borçlunun borç doğduğu andaki yerleşim yeri
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisinde borcun üçüncü kişi tarafından ifası bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "E" Akreditif
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi edim fiilinin borçlanılmasına örnek teşkil eder?

Doğru Cevap: "C" İşçinin kendisine verilen işi görmesi
Soru Açıklaması
9.

Borca aykırılıkta borçlunun kusuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Borçlunun kusurlu olup olmadığı kişisel özellikleri dikkate alınarak belirlenir.
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi aşırı ifa güçlüğü halinde borçluya tanınan olanaklardan biridir?

Doğru Cevap: "B" Sözleşmeden dönme
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüde düşmüş sayılabilmesi için ihtara gerek bulunmayan hallerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Borcun para borcu olması
Soru Açıklaması
12.

Alacaklının temerrüdü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Alacaklı kusurlu olmalıdır.
Soru Açıklaması
13.

Müteselsil borç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Borçlulardan biri alacaklıya tümüyle ifada bulununca yalnızca onun borcu sona erer.
Soru Açıklaması
14.

Tülay, yeğeni Yıldız’a evlenmesi koşuluyla bir otomobil bağışlamıştır. Bağışlama sözleşmesinde yer alan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Karma koşul
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi alacaklıların alacağı ancak birlikte isteyebildikleri borçlunun da borcundan ancak alacaklıların tümüne ifada bulunarak kurtulabildiği durumu ifade eder?

Doğru Cevap: "B" El birliğiyle alacak
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ceza koşulu kararlaştırılan bir borç ilişkisinde alacaklının aşkın zararının tazminini talep edebilmesinin koşullarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Alacaklının uğradığı zarar manevi zarar türünden olmalıdır.
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi yenilemenin koşullarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Taraflar yenileme iradesini noter önünde açıklamalı
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi borcun sona ermesine yol açan kusursuz ifa imkânsızlığı hallerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Borçlunun iflas etmiş olması
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi tam üçüncü kişi yararına sözleşmenin örneğini oluşturur?

Doğru Cevap: "C" Mali sorumluluk sigortası
Soru Açıklaması
20.

İbra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Yazılı geçerlilik şekline tabi değildir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum