Borçlar Hukuku Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Borçlar Hukuku Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Borçlunun alacaklıya karşı borç konusu olan şeyi yerine getirme yükümlülüğüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Borç
Soru Açıklaması
2.

Sözleşmenin kesin hükümsüzlüğüne yol açan sebeplerden hangisi sözleşmelerin tümü bakımından geçerli değildir?

Doğru Cevap: "C" Şekle aykırılık
Soru Açıklaması
3.

İhlal edilen kuralın amacının meydana gelen zararın gerçekleşmesini engellemeye yönelik olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Doğru Cevap: "C" Normun koruma amacı
Soru Açıklaması
4.

Haksız fiil sorumluluğunda zarar verenin kusurunu ispat yükü kime aittir?

Doğru Cevap: "A" Zarar görene
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdaki sözleşme ilişkilerinden doğan borçların hangisinin borçlu tarafından ifası kural olarak zorunlu değildir?

Doğru Cevap: "D" Satım sözleşmesi
Soru Açıklaması
6.

Taraflar arasındaki anlaşmaya göre, malı temsil eden belgelerin ibrazı halinde yetkili bankaya, satıcıya ödeme yapma yetkisi ve görevi vererek, farklı uluslardan alıcı ve satıcıları belirli bir güven zemininde ilişkiye sokmayı amaçlayan hukuki işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Akreditif
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi borcun doğrudan borçlu tarafından ifasının zorunlu olduğu hallerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Alacaklının borcun borçlu tarafından ifasında menfaatinin bulunması
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi edim sonucunun borçlanılmasına örnek teşkil eder?

Doğru Cevap: "B" Taşınmaz satışında satıcının tescil talebi
Soru Açıklaması
9.

Borcun ifa edilmiş olmasına rağmen ifa edilen edimden dolayı alacaklının kişi veya malvarlıksal varlık ve değerlerine yönelik bir ihlâlin gerçekleştiği durumlar hukuken ne şekilde nitelendirilir?

Doğru Cevap: "A" Akdin müspet ihlâli
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi alacaklı temerrüdünün özel sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Borçlunun sözleşmeden dönme hakkı doğar.
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi borca aykırılığın genel sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Borcun sona ermesi
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi alacaklının temerrüdüne yol açmaz?

Doğru Cevap: "E" Rekabet etmeme borcuna aykırı davranılması
Soru Açıklaması
13.

Alacaklılardan her birinin bir ve aynı alacağın belirli bir payını diğerlerinden bağımsız olarak isteme hakkına sahip olduğu durumlarda ne tür alacaktan söz edilir?

Doğru Cevap: "D" Kısmi alacak
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi el birliğiyle alacaklılığa yol açan hukuki ilişkilerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Adi ortaklık
Soru Açıklaması
15.

Ahmet, müteahhit Metin’le imar planı değişince kendisine ait tek katlı ev yerine beş katlı bir apartman inşası konusunda anlaşmıştır. Taraflar arasındaki sözleşmede ne tür koşula yer verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Tesadüfi koşul
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi koşula bağlanamayan hukuki işlemlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Seçim hakkının kullanılması
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinden doğan münferit borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Geri alma
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişinin fiilini üstlenme niteliği taşıyan sözleşmelerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Garanti sözleşmesi
Soru Açıklaması
19.

Gerçek kişiler tarafından üçüncü kişinin fiilinin üstlenilmesi halinde sözleşmenin şekli hususunda kanuni tipteki hangi sözleşmeye ilişkin hükümler uygulanacaktır?

Doğru Cevap: "B" Kefalet
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdirmez borcun talep ve dava edilebilirliğini ortadan kaldırır?

Doğru Cevap: "D" Zamanaşımı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum