Borçlar Hukuku Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Borçlar Hukuku Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi taşınmazlar üzerinde birtakım alacak haklarının üçüncü kişilere de ileri sürülebilmesini sağlar?

Doğru Cevap: "A" Alacak hakkının tapuya şerh edilmesi
Soru Açıklaması
2.

Temsilcinin hukuki işlemi yaparken temsilci olduğunu karşı tarafa bildirmemesinin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hukuki işlemin sonuçları kendi üzerinde doğar.
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi uygun illiyet bağını kesen sebeplerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Doğa olayı
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmeye yol açmaz?

Doğru Cevap: "B" İfa edilen borcun eksik borç olması
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi borcun bizzat ifasında alacaklının menfaatinin bulunduğu kabul edilen sözleşmelerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Eser sözleşmesi
Soru Açıklaması
6.

Borcun üçüncü kişi tarafından ifasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Üçüncü kişinin ifasıyla borcun sona ermesi borçlunun buna izin vermesi ile mümkün olur.
Soru Açıklaması
7.

İfa zamanına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Taraflar aralarında anlaşarak önceden belirlenmiş olan ifa zamanını uzatamazlar.
Soru Açıklaması
8.

İş görme borçlarının yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Borçlunun borç doğduğu andaki yerleşim yeri
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi alacaklının belirsizliğine bağlanan sonuçlardan biridir?

Doğru Cevap: "B" Sözleşmeden dönme
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi alacaklı temerrüdünün sonuçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Borçlunun zararını tazmin etme yükümlülüğü doğar.
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi aşırı ifa güçlüğüne düşen borçlunun talep edebileceği hukuksal imkanlardan biridir?

Doğru Cevap: "B" Sözleşmenin uyarlanması
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi borca aykırılıktan dolayı borçlunun kusursuz sorumlu tutulabileceği hallerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Akdin müspet ihlaline yol açan borçlunun sorumluluğu
Soru Açıklaması
13.

Müteselsil borçta borçluların durumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Kişisel nitelikte olan savunma olanağı diğer borçlular tarafından da kullanılabilir.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi devri yasal olarak yasaklanmış alacaklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Vekâlet sözleşmesinde vekilin ücret hakkı
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi yargısal teselsüle örnektir?

Doğru Cevap: "E" A ile B’nin davalı sıfatını taşıdığı bir davanın sonucunda yargılama masraflarından müteselsil olarak sorumlu tutulmaları
Soru Açıklaması
16.

Rehin verenin vermiş olduğu teminatın borcu üstlenen içinde geçerli olmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Rehin verenin borcun üstenilmesine yazılı olarak rıza göstermesi
Soru Açıklaması
17.

Takasa ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Borçlandırıcı bir işlemdir.
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi kusursuz ifa imkânsızlığına dayanarak borcun sona ermesinin koşullarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Borçlu alacaklıya borcun imkansızlaştığını yazılı olarak bildirmiş olmalıdır.
Soru Açıklaması
19.

İbraya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" İbra edilecek asıl borcun tabi olduğu geçerlilik şekline tabidir.
Soru Açıklaması
20.

Yenilemenin koşullarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Borç sözleşmeden doğmuş olmalıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum