Bizans Tarihi Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Bizans Tarihi Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

İsa’nın ve Tanrının özünün ve doğasının aynı olduğunu iddia eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Monofizist
Soru Açıklaması
2.

Dioklitianos döneminde aşağıdakilerden hangisi yönetim merkezi olarak kullanılmamıştır?

Doğru Cevap: "D" Venedik
Soru Açıklaması
3.

Bizans’ın İstanbul’dan sonra ikinci büyük şehri olan Amorion’u fetheden Abbasi halifesi kimdir?

Doğru Cevap: "A" Mu’tasım-Billah
Soru Açıklaması
4.

1014 yılında on beş bin kişilik Bulgar ordusunun büyük bir bölümünü bozguna uğratarak Bulgarların Bizans hâkimiyeti altına girmesini sağlayan imparator aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" II. Vasil
Soru Açıklaması
5.

Trabzon İmparatorluğu hangi Anadolu Selçuklu Devleti sultanı döneminde Selçuklu Devleti’ne tabi hale getirilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I. İzzettin Keykavus
Soru Açıklaması
6.

27 Temmuz 1302’de Osmanlı Beyliği ile Bizans Devleti arasında yapılan, Bizans’ın yenilgisiyle sonuçlanan ve Bitinya bölgesinin İzmit, İznik, Bursa gibi müstahkem mevkileri dışında Osmanlı hakimiyetine girdiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Bafeuszaferi
Soru Açıklaması
7.
Latinler tarafından işgal edilen İstanbul’u geri alan
III. Mihail aşağıdaki hanedanlıklardan hangisinin kurucusudur?
Doğru Cevap: "D" Paleologos
Soru Açıklaması
8.

XIV . yüzyılın ilk yarısında Balkanlar’da Bizans’ın rakibi olan en büyük yerel güç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Duşan yönetimindeki Sırplar
Soru Açıklaması
9.

Roma-Bizans hukukunun en önemli yürürlük kaynaklarından biri olan imparatorluk emirnameleri ilk başlarda dört farklı düzenleme biçimini kapsamaktaydı. Aşağıdakilerden hangisi bu düzenlemelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Vasilika
Soru Açıklaması
10.

Dioklitianos’un emirnamelerinin derlenmesiyle oluşturulmuş yasa derlemesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ermogenianos Derlemesi
Soru Açıklaması
11.

Bizans İmparatorluğu’nda kilise teşkilatlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Erken dönemde, idari bölgelerdeki piskoposluklar doğrudan merkeze bağlıydı.
Soru Açıklaması
12.

Bizans Devleti’nin ordu örgütlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Bizans deniz kuvvetlerinin en güçlü ve gelişmiş dönemi 5 ve 6 . yy’lardır.
Soru Açıklaması
13.

Bizans İmparatorluğu’ndaki manastırlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Manastırcılık ilk başlarda İstanbul patriği ve imparatorlar tarafından oluşturulmuş ve desteklenmiştir.
Soru Açıklaması
14.

XI . ve XII . yüzyıllar Bizans ekonomisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Pek çok sahada Bizans ekonomisi devamlı küçülmüştür.
Soru Açıklaması
15.

Şehirdeki en yüksek dereceli memurdur. Yasa ve emirlerin devamlılığını sağlamak ve kamu hizmetlerini yerine getirmekle sorumludur. Ayrıca yabancı tacirler imparatorluk topraklarında bulunduklarında bu görevlilerce takip edilirlerdi.Yukarıda hakkında bilgi verilen görevli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Eparhos
Soru Açıklaması
16.

Nümismatik alanında Bizans sikkelerinin başlangıç yılı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Doğru Cevap: "A" I. Anastasios’un sikke reformu
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi, Bizans Devleti’nin sikke bastırdığı darphanelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Hisarköy
Soru Açıklaması
18.

Bizans sanatında 726-840 yılları arasında hâkim olan ve tasvir kırıcı dönem olarak da tanımlanan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İkonoklazma
Soru Açıklaması
19.

Kiliselerin doğusunda bulunan ve ibadetin yönünü gösteren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Apsis
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi Bizans döneminde kullanılan yapı tiplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Katedral
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum