Bizans Tarihi Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Bizans Tarihi Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Orta Bizans olarak adlandırılan dönem aşağıdaki hanedanlıkların hangisi ile başlar?

Doğru Cevap: "A" Leon
Soru Açıklaması
2.

395 yılında Roma imparatorluğunu ikiye ayıran Roma imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" I. Theodosios
Soru Açıklaması
3.

Ömer b. Abdülaziz’in İslam’a davet mektubu gönderdiği Bizans imparatoru aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" III. Leon
Soru Açıklaması
4.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda İznik’ten Konya’ya nakledilmiştir?

Doğru Cevap: "A" I. Haçlı Seferi
Soru Açıklaması
5.

İstanbul’un fethinden hemen sonra camiye çevrilen en büyük Bizans kilisesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ayasofya
Soru Açıklaması
6.

Venedik’in Bizans üzerindeki tehdidini etkisiz hale getirmek için Bizans imparatorluk yönetimi hangi devletle ittifak yapmıştır?

Doğru Cevap: "B" Ceneviz Cumhuriyeti
Soru Açıklaması
7.

Osmanlıların Fetret Dönemi’nde aşağıdaki Osmanlı şehzadelerinden hangisi İstanbul’u kuşatmıştır?

Doğru Cevap: "C" Musa Çelebi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Bizans hukuk kaynaklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Agustus kanunnameleri
Soru Açıklaması
9.

Vasilika adlı kanunname hangi Bizans imparatorlu zamanında yazılmıştır?

Doğru Cevap: "D" VI. Leon
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Roma Hukuku’nun geçirdiği tarihi dönemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Yeni hukuk dönemi
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Roma-Bizans yasalarının bölümlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Dispositio (Gerekçe)
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi Bizans kilise idari yapısında hiyerarşik olarak enüstte yer alır?

Doğru Cevap: "E" Patrik
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdaki kanunnamelerin hangisinde devlet ve kilisenin iki ayrı otorite olduğu belirtilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Epanogogi
Soru Açıklaması
14.

Bizans Devleti’nde senato, ilk kez hangi imparator dönemine oluşturulmuştur?

Doğru Cevap: "C" I. Konstantin
Soru Açıklaması
15.

Bizans Devleti’nde eyalet valilerine verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Antipatos
Soru Açıklaması
16.

Roma İmparatoru Dioklitianos’un enflasyonu dizginlemek için 301 yılında gerçekleştirdiği reform aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Maksimum fiyat fermanı
Soru Açıklaması
17.

IX. yüzyıldan itibaren gelişen daha iyi iklim koşulları, güvenlik ve yeni yerleşimlerin sayısının artması, aşağıdaki üretimlerin hangisini olumlu olarak etkiler?

Doğru Cevap: "D" Tarımsal üretim
Soru Açıklaması
18.

Kiliselerde altarın önemini vurgulamak için onun üzerini kaplayacak biçimde yapılmış dört sütun üzerindeki kemerlere oturan kubbeyle oluşturulmuş bölüme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kiborion
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdaki yapılardan hangisi kubbeli bazilika plan tipinde inşa edilmiş kiliselerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İstanbul-Lips Manastırı Kuzey Kilisesi
Soru Açıklaması
20.

Kiliselerin doğusunda bulunan ve ibadetin yönünü gösteren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Apsis
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum