Bizans Tarihi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Bizans Tarihi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi Bizans Devleti’nin batı komşularından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Ruslar
Soru Açıklaması
2.

Roma İmparatorluğu topraklarında 311 yılında Hıristiyan olma özgürlüğü aşağıdaki imparatorların hangisi döneminde serbest bırakılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Galerius
Soru Açıklaması
3.

Asırlar içinde değişik anlamlar kazansa da daha çok maliye bakanları tarafından kullanılan, 10. yy’dan sonra askeri görevleri azalırken mali sorumluluk alanı genişlemiş olan unvan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Sakelarios
Soru Açıklaması
4.

Tuna’nın hâkimiyetini elinde bulunduran Peçenekleri yenerek bölgede önemli bir güç haline gelen Kumanlar hangi devletin oluşmasına katkı sağlamıştır?

Doğru Cevap: "C" II. Bulgar Devleti
Soru Açıklaması
5.

Bizans’ın son imparatorluk sülalesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Paleologoslar
Soru Açıklaması
6.

Mali ve askeri açıdan Bizans’ta XII. yüzyıldan sonra görülmeye başlanan, daha çok devlete ait toprakların askerlik hizmeti karşılığında özel kişilere tahsis edilmesi sistemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Pronia
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Türklerin Balkanlarda kalıcı oldukları ve burayı yurt edindikleri tescillenmiş oldu?

Doğru Cevap: "E" I. Kosova
Soru Açıklaması
8.

1354 yılında yazılan ve 1946 yılına kadar Yunanistan’da uygulanmasına devam edilen Bizans Yasası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Eksavivlios
Soru Açıklaması
9.

VI. Leon döneminde haksız rekabetin ve farklı meslek kolları arasındaki ekonomik ilişkilerin düzgün bir şekilde sürdürülmesi amacıyla çıkarılan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Eparhikon Biblion
Soru Açıklaması
10.

Roma hukuku, Bizans imparatoru Iustinianos’un derlemesindeki içeriği ve kapsamı ile Bizans hukukuna aktarılmış ve modern çağların hukuklarının gelişimini etkilemiştir. Sözü edilen derlemenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Corpus Iuris Civilis
Soru Açıklaması
11.

III. Leon tarafından çıkarılan kanunname aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Eklogi
Soru Açıklaması
12.

Taşra teşkilatında ikinci derecede, yani üst yargılama yetkisine sahip olan sancak (diiskisi) yöneticilerine ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "A" Vikarios
Soru Açıklaması
13.

II. Teodosios tarafından İstanbul’da 425 yılında yaptırılan üniversitenin adı nedir?

Doğru Cevap: "E" Pandidaktirion
Soru Açıklaması
14.

“Sekizinci yüzyıla kadar kullanılmıştır. İmparatorun başta gelen bakanı ve yakın çalışma arkadaşıdır. X. yüzyıldan sonra sadece bir şeref unvanı olarak kalmışken, XII. yüzyılda Protomagistros adı ile imparatora yakınlığı gösteren içi boş bir unvan olarak kullanılmıştır.” Yukarıdaki paragrafta bahsedilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Magistros
Soru Açıklaması
15.

Bizans İmparatorluğu’ndaki loncalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Roma’da olduğu gibi kişi babasının bağlı olduğu loncada babasının mesleğini sürdürmek zorundaydı.
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi, Bizans Devleti’nin sikke bastırdığı darphanelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Hisarköy
Soru Açıklaması
17.

Nümismatik alanında Bizans sikkelerinin başlangıç yılı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Doğru Cevap: "C" I. Anastasios’un sikke reformuv
Soru Açıklaması
18.

İsa’nın yaşamı ile ilişkili bir olayın geçtiği bir yerde ya da bir din şehidinin mezarı üzerine inşa edilen genellikle merkezi plan özelliği taşıyan Erken Hıristiyan yapılarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Martirum
Soru Açıklaması
19.

Bizans kiliselerinde halkın ibadet ettiği, orta ve yan neflerden meydana gelen mekâna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Naos
Soru Açıklaması
20.

Bizans cam sanatında, soğuk cam üzerine altın yaldız ve maden oksitlerle dekorasyon yapıldıktan sonra fırında ısıtılarak camın yüzeyine sabitlenmesi tekniğine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Emay
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum