Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin yapması gereken planlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sömestr planı
Soru Açıklaması
2.

Sınıf ortamının etmenleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Fiziksel düzenleme-Duyuşsal düzenleme-Araç gereçlerin düzenlenmesi-Sınıf atmosferi
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi öğretim etkinliklerinin planlanmasında göz önünde bulundurulması gereken ilkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Hazır planlardan yararlanılması
Soru Açıklaması
4.

Öğrencilerin fiziksel ve duygusal gelişim düzeylerini dikkate alan sınıf yönetimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Gelişimsel yaklaşım
Soru Açıklaması
5.

Aynı testin aynı gruba ikinci kez uygulanması yoluyla elde edilecek korelasyonun belirlenmesi, aşağıdakilerden hangisini belirleme yöntemidir?

Doğru Cevap: "C" Güvenilirlik
Soru Açıklaması
6.

Ölçülen nitelik ile ölçmede kullanılan aracın niteliği aynı ise bu ölçmeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Doğrudan ölçme
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi birleştirilmiş sınıflarda öğretim sürecini değerlendirmede kullanılan ölçme araçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Çoktan seçmeli test
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirmede kullanılan ölçütlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Öğrencinin sosyal davranışları
Soru Açıklaması
9.

Öğrencilerin işlenecek konuya ilişkin hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek ve öğrenciyi uygun programa yerleştirmek amacıyla yapılan değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tanımaya dönük değerlendirme
Soru Açıklaması
10.

Öğrencinin zaman içinde gelişimini izlemek için kullanılan ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Portfolyo
Soru Açıklaması
11.

Öğrenme eksikliklerinin ve güçlüklerinin belirlenmesi ve giderilmesine yönelik olan değerlendirmeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Biçimlendirmeye yönelik değerlendirme
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme aracının zaman ve emek açısından ekonomik olmasını açıklar?

Doğru Cevap: "D" Kullanışlılık
Soru Açıklaması
13.

Koşulları gereği, öğretimin zor ve karmaşık olduğu birleştirilmiş sınıflarda, öğretimi daha eğlenceli ve zevkli duruma getiren öğretmenin kişisel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sevecen ve esprili olma
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi YÖK tarafından belirlenen öğretmen yeterlilikleri kapsamındaki öğretme-öğrenme sürecine ilişkin yeterliliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Değerlendirme
Soru Açıklaması
15.

Ders anlatmak, soru sormak, ödev vermek ve yoklama yapmak öğretmenin hangi görevi içinde yer alır?

Doğru Cevap: "B" Öğreticilik
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi birleştirilmiş sınıflarda görevli öğretmenlerin gereksinimlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Öğrencilerin kendini güvende hissedeceği okul kültürü oluşturmak
Soru Açıklaması
17.

“Arkadaşınla konuştuğun için dersi anlamıyorsun” ya da “Akşam geç saatlere kadar TV seyredersen tabi kalkamazsın” diyen bir öğretmenin iletişim engeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak
Soru Açıklaması
18.

Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenin en çok ihtiyaç duyacağı yeterlilik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Sınıf yönetimi
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi MEB tarafından belirlenen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Rehberlik yapma
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin mesleki kişiliğiyle ilgili ilkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Konu seçiminde öğrenci ilgi ve gereksinimleri dikkate alma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum