Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapan bir öğretmenin ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlarken dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Konunun gerektirdiği anlatım yöntemini belirleme
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin yapması gereken planlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Sömestr planı
Soru Açıklaması
3.

Sınıf ortamının etmenleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Fiziksel düzenleme- Duyuşsal düzenlemeAraç gereçlerin düzenlenmesi- Sınıf atmosferi
Soru Açıklaması
4.

Öğretmenin, öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olduğu sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar sürede işleyeceğini gösteren, duruma göre zümre öğretmenler kurulu ya da şube öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Ünitelendirilmiş yıllık plan
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme aracının zaman ve emek açısından ekonomik olmasını açıklar?

Doğru Cevap: "B" Kullanışlılık
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi kısa yanıtlı soruların hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Sorunun yanıtının bir kaynaktan olduğu gibi alınması
Soru Açıklaması
7.

Öğrencilerin çalışmalarının toplandığı dosyaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Portfolyo
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirmede kullanılan ölçütlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Öğrencinin sosyal davranışları
Soru Açıklaması
9.

Öğrencilerin işlenecek konuya ilişkin hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek ve öğrenciyi uygun programa yerleştirmek amacıyla yapılan değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tanımaya dönük değerlendirme
Soru Açıklaması
10.

Öğrenme eksikliklerinin ve güçlüklerinin belirlenmesi ve giderilmesine yönelik olan değerlendirmeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Biçimlendirmeye yönelik değerlendirme
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi birleştirilmiş sınıflarda öğretim sürecini değerlendirmede kullanılan ölçme araçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Çoktan seçmeli test
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi testi oluşturan maddelerin ölçülen davranışları temsil etme düzeyiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Kapsam geçerliliği
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi etkili sınıf yönetiminin yararlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Öğrencilerin dersi dikkatli dinlemelerini sağlama
Soru Açıklaması
14.

Ders anlatmak, soru sormak, ödev vermek ve yoklama yapmak öğretmenin hangi görevi içinde yer alır?

Doğru Cevap: "C" Öğreticilik
Soru Açıklaması
15.

“Arkadaşınla konuştuğun için dersi anlamıyorsun” ya da “Akşam geç saatlere kadar TV seyredersen tabi kalkamazsın” diyen bir öğretmenin iletişim engeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi birleştirilmiş sınıflarda görevli öğretmenlerin gereksinimlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Öğrencilerin kendini güvende hissedeceği okul kültürü oluşturmak
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi YÖK tarafından belirlenen öğretmen yeterlilikleri kapsamındaki öğretme-öğrenme sürecine ilişkin yeterliliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Değerlendirme
Soru Açıklaması
18.

Koşulları gereği, öğretimin zor ve karmaşık olduğu birleştirilmiş sınıflarda, öğretimi daha eğlenceli ve zevkli duruma getiren öğretmenin kişisel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Sevecen ve esprili olma
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi birleştirilmiş sınıflarda öğretimde öğretmenlerin göz önünde bulundurması gereken ilkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Velilerin özellikleri
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sınıf içinde yüklenmesi gereken görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Destekleyicilik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum