Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Öğrencilere kazandırılmak istenen davranışların kazandırılma düzeyi ders planının hangi bölümde belirlenir?

Doğru Cevap: "A" Ölçme ve değerlendirme
Soru Açıklaması
2.

Bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek bir konunun amaçlarını, bu konuya ilişkin etkinlikleri, tartışma sorularını, ödevleri, uygulama çalışmalarını belirten ve öğretmen tarafından hazırlanan plana ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Ders planı
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin plan hazırlarken dikkat etmesi gereken noktalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Diğer sınıfları hangi öğretmenin okutacağını öğrenmek
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi ünitelendirilmiş yıllık plan için doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "D" Öğretim yılının başında hazırlanır.
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi açıklayan içerik kuramlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Eşitlik kuramı
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi beden dili olarak adlandırılamaz?

Doğru Cevap: "E" Empati
Soru Açıklaması
7.

Aynı testin aynı gruba ikinci kez uygulanması yoluyla elde edilecek korelasyonun belirlenmesi, aşağıdakilerden hangisini belirleme yöntemidir?

Doğru Cevap: "C" Güvenilirlik
Soru Açıklaması
8.

Performans ödevlerinin tamamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Günlük bilgilerin yaşamla ilişkilendirerek ortaya konduğu kısa dönemli çalışmalardır.
Soru Açıklaması
9.

Birleştirilmiş sınıflarda öğretim yapan öğretmenin A grubunda doğru-yanlış sorularını hangi derste kullanması daha uygun olur?

Doğru Cevap: "B" Hayat Bilgisi
Soru Açıklaması
10.

Ölçülen nitelik ile ölçmede kullanılan aracın niteliği aynı ise bu ölçmeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Doğrudan ölçme
Soru Açıklaması
11.

Öğrencinin zaman içinde gelişimini izlemek için kullanılan ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Portfolyo
Soru Açıklaması
12.

Z puanına göre not vermek için yapılan değerlendirmede kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Grup başarısı
Soru Açıklaması
13.

Öğrencilerin işlenecek konuya ilişkin hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek ve öğrenciyi uygun programa yerleştirmek amacıyla yapılan değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tanımaya dönük değerlendirme
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi etkili sınıf yönetiminin yararlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Öğrencilerin akademik başarılarını arttırma
Soru Açıklaması
15.

Ders anlatmak, soru sormak, ödev vermek ve yoklama yapmak öğretmenin hangi görevi içinde yer alır?

Doğru Cevap: "A" Öğreticilik
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi YÖK tarafından belirlenen öğretmenlik yeterlik alanlarından öğretmenin öğretme-öğrenme sürecine ilişkin yeterliliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Konu alanı
Soru Açıklaması
17.

Birleştirilmiş sınıflarda birkaç sınıfı aynı anda yönetmek ve verimli çalışmak aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Öğretim etkinliklerini planlamayı
Soru Açıklaması
18.

Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenin en çok ihtiyaç duyacağı yeterlilik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sınıf yönetimi
Soru Açıklaması
19.

"Çocuk gibisiniz" diyen bir öğretmen sınıf içerisinde hangi iletişim engelini oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Ad takma, alay etme
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin mesleki kişiliğiyle ilgili ilkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Konu seçiminde öğrenci ilgi ve gereksinimleri dikkate alma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum