Birey ve Davranış Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Birey Ve Davranış Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un gereksinimler hiyerarşisindeki basamaklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" En uygun düzeyde uyarılma
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi uyarıcı kaynaklı güdülerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Merak
Soru Açıklaması
3.

Mutluluk, öfke, şaşkınlık gibi biyopsikolojik kökenli temel duyguları dile getiren ve yüz ifadelerinde ortaya çıkan jest ve mimikler aşağıdaki jest ve mimik gruplarından hangisine girmektedir?

Doğru Cevap: "D" Anlatım jest ve mimikleri
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi Plutchik tarafından ortaya konulan temel duygulardandır?

Doğru Cevap: "C" Üzüntü
Soru Açıklaması
5.

Yeni doğan bebeklerin kendilerine gösterilen bir nesneye bakmaları ancak o nesne gözlerinin önünden çekildiğinde nesneyi takip etmemeleri, onu yok saymaları durumu yeni doğanların aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmadıklarını göstermektedir?

Doğru Cevap: "B" Nesne devamlılığı
Soru Açıklaması
6.

Çocuğun yaptığı yanlışların cezalandırılmadığı ve istediği her şeyi yapabildiği yetiştirme tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sınırsız hoşgörüye dayalı yetiştirme
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi Erikson’un kişilik gelişimindeki dönemeçlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Ergenliğe karşı gerileme
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Oedipus kompleksi”ni açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Fallik dönemde erkek çocuğun annesine aşırı bağlılık göstermesi
Soru Açıklaması
9.

Genel uyum sendromu ile ilgili aşağıdaki evrelerden hangisinde bireyin otonom sistemi harekete geçip salgı bezlerini uyararak kana adrenalin pompalanmasına ve kan şekerinin yükselip sindirimin yavaşlamasına neden olur?

Doğru Cevap: "C" Alarm aşaması
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi stresin duygusal belirtilerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Neşeyi kaybetme
Soru Açıklaması
11.

İşinde mutlu olmayan bir çalışanın işten ayrıldığında iş bulamama durumuyla karşılaşacak olması yüzünden işine katlanması durumu hangi çatışma türünü yaşadığını gösterir?

Doğru Cevap: "E" Kaçınma - kaçınma 1
Soru Açıklaması
12.

Normal dışı davranışların nedenini, çelişki ile ortaya çıkan kaygının bilinç dışında kalması için sergilenen savunma mekanizmaları olduğunu belirten yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Psikodinamik yaklaşım
Soru Açıklaması
13.

Ağrının fizyolojik ya da nörolojik herhangi bir sebebi bulunmamasına rağmen vücudun herhangi bir yerinde sürekli acı ve ağrı oluşması durumu aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

Doğru Cevap: "B" Psikojenik ağrı
Soru Açıklaması
14.

Araba sürme fobisi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Doğru Cevap: "D" Amaksofobi
Soru Açıklaması
15.

Beyne elektrik akımının verildiği bir tedavi biçimi olan ve ağır semptomlar gösteren ağır depresyonda son çare olarak kullanılan biyolojik temelli terapi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Elektrokonvülsif
Soru Açıklaması
16.

Haz veren bir davranışı sistematik olarak cezayla eşleştirerek istenmeyen davranışı ortadan kaldırmaya çalışan davranışçı terapi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İtici uyarıcılarla koşullama 1
Soru Açıklaması
17.

Zihinsel bozuklukları bilinç dışındaki çatışmaların bir ürünü olarak gören ve temel amacı danışanın duygusal çatışmalarını bilinç alanına getirmek olan terapi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Psikanaliz
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi otoriteryen kişiliği saptamaya yarayan faşizm ölçeğinin boyutlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Cinsel isteksizlik 1
Soru Açıklaması
19.

İşsiz kişileri iş beğenmemekle suçlamak ve çevresel ekonomik koşulları göz ardı etmek aşağıdaki sosyal psikoloji kavramlarından hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: "A" Temel atıf hatası
Soru Açıklaması
20.

İkna süreciyle ilgili geleneksel yaklaşım baz alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Kendine güveni düşük olan kişiler, kendine güveni yüksek olan kişilere göre daha az ikna olurlar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum