Birey ve Davranış Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Birey Ve Davranış Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Sabit içsel durumu işaret eden biyolojik denge durumuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Homeostasis
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmemiş güdüler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Başarı gereksinimi
Soru Açıklaması
3.

Bireyin toplumsal rolü gereği ortaya koymak zorunda olduğu hareketler hangi jest ve mimik kapsamındadır?

Doğru Cevap: "B" Toplumsal jest ve mimikler
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi Plutchik'in duygu çemberindeki farklı duyguların birleşerek oluşturdukları daha farklı ve geniş çaptaki duygulardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Korku
Soru Açıklaması
5.
I. Arama refleksi
II. Koşma refleksi
III. Yutma refleksi
IV. Adım atma refleksi


Yukarıdakilerden hangileri bebeklerin doğuştan sahip oldukları refleksler arasındadır?
Doğru Cevap: "D" I,III ve IV
Soru Açıklaması
6.

Gelişim psikolojisinde iki farklı değişkenin arasındaki ilişkiyi gösteren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İlişkisel yöntem
Soru Açıklaması
7.

Ortak bilinç dışında insanoğlunun geçmiş yaşantılarını yansıtan, deneyim ve ortak anılardan oluşmuş ortak düşünce ve davranış kalıplarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Arketip
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yapısı ektomorf olarak tanımlanan kişilerin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Kas, omuz ve beden yapıları gelişmiş
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik davranışlarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Ailesine ve kendisine daha çok zaman ayırma
Soru Açıklaması
10.

Patronuna kızan bir adamın çocuğuna bağırması hangi savunma mekanizmasına örnektir?

Doğru Cevap: "C" Yer değiştirme
Soru Açıklaması
11.

İş yerinde kendisine terfi önerilen bir kişinin terfi etmeyi istemesi ancak terfi sebebiyle oluşacak iş yükü nedeniyle karar verememesi durumu ne tür bir çatışmaya örnektir?

Doğru Cevap: "A" Yaklaşma-Kaçınma
Soru Açıklaması
12.

Sözel şiddete uğramış bir kişinin işitme yeteneğini kaybetmesi durumu aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

Doğru Cevap: "E" Konversiyon histerisi
Soru Açıklaması
13.

Beyin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan sebepleri gözlenebilen davranış bozukluklarının genel adı nedir?

Doğru Cevap: "E" Organik zihinsel bozukluklar
Soru Açıklaması
14.

Gerçekte hiçbir tehlikenin olmadığı mantık dışı korkulara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Fobi
Soru Açıklaması
15.

Normal dışı davranışları sinir sistemi, salgı bezleri gibi organik işlev bozuklukları ve kalıtsal faktörlerle ortaya çıkan yanlış işleyiş çerçevesinde açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Biyolojik yaklaşım
Soru Açıklaması
16.

Danışanın psikoterapi sürecinde ilk defa farkına vardığı düşünce ya da anıları sonucunda yaşadığı duygu boşalımı deneyimine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Katarsis
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisinde verilen terapi teknikleri davranışçı terapi kapsamındadır?

Doğru Cevap: "D" Sistematik duyarsızlaştırma - İtici uyarıcılarla koşullama
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi aile terapisinin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Ailede problemin kaynağı olan bireyi bulup tedavi etmek
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi otoriteryen kişiliğe sahip bir kişiden beklenmez?

Doğru Cevap: "B" Ait olunan grubun idealize edilmiş ahlaki otoritelerine karşı çıkma
Soru Açıklaması
20.

Sosyal dünyaya ait bilgiyi edinme, organize etme, yorumlama ve hatırlamayla ilgili zihinsel süreçler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" Sosyal biliş
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum