Bina ve Yapım Bilgisi Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

İnsanın antropometrik ölçülerinden başlayarak mimaride, uygulama programlarının analiz ve değerlendirmesini yapan meslek disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bina Bilgisi
Soru Açıklaması
2.

Mekânın yapısal sağlamlığının uygun olması, yangına, tabi afetlere, hırsıza ve eylem anındaki kazalara karşı korunmasıdır. Bina tasarımında giriş-çıkış sayısı, niteliği ve konumu önem taşımaktadır. Yukarıda anlatılan gereksinme aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

Doğru Cevap: "D" Emniyet
Soru Açıklaması
3.

Kullanıcı gereksinmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Kullanıcı gereksinmelerinde verilecek herhangi bir ödün rahatsızlık nedeni olmaz.
Soru Açıklaması
4.

Kullanılış veya işleyiş bakımından amaca uygunluğa ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" İşlev
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi bir altyapı elemanı değildir?

Doğru Cevap: "A" Ses tesisatı
Soru Açıklaması
6.

Bu iklimin özellikleri yoğun yağış; yüksek nem, yüksek radyasyondur. Genellikle açık ve düşük ısı kapasiteli, maksimum havalandırması olan, uzun ve dar, duvar yüzeyleri minimuma indirilmiş yapılar bu iklim için elverişli olacaktır. Yukarıda tanımlanan iklim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Sıcak-nemli
Soru Açıklaması
7.
I. Eğimin çok olduğu arazilerde mekânlar arasındaki ilişkiler dikeyde kurulmaya başlanır.
II. Eğimli arazilerde yapılacak tasarımlarda eğim her zaman bir dezavantajdır.
III. Manzaraya yönelme ve dikeyde tüm mekânların manzaradan faydalanması sağlanabilir.
IV. Eğim yardımıyla tüm mekânların olumlu güneş yönünden yararlanması sağlanabilir.

Arsanın topoğrafik durumu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi bir müze binasında bulunması gereken mekânlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Alışveriş merkezi
Soru Açıklaması
9.

Gecekondular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" 1980 yılından bu yana konut tiplerine eklenen bir orta gelirli konutudur.
Soru Açıklaması
10.

Düz yapı arsası üzerinde, fonksiyonel gereksinmelere göre konut katlarının birbiri üstünde yapay olarak kaydırılmaları sonucu ortaya çıkan yapı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Serbest teras konutlar
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi kentsel kesimde yer alan konutlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Hafta sonu evi
Soru Açıklaması
12.

Kütüphaneler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Açık sistem kütüphanelerde okuyucu doğrudan kitaba ulaşamaz ve seçemez.
Soru Açıklaması
13.

Endüstri yapıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Dokuma, iplik, boya, yan sanayi ve çeşitli montaj işlerini kapsayan endüstriyel yapılara ağır ölçekli endüstri yapıları denir.
Soru Açıklaması
14.
I. Doğanın yapısı ve etkilerine göre değişim ve gelişim göstermiştir.
II. Barındırdığı toplumun üretim biçim ve ilişkilerine göre değişim ve gelişim göstermiştir.
III. Kentleşme tipi ve hızına göre değişim ve gelişim göstermiştir.

Konutun tarihsel süreci ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
15.

Üst yapının altındaki elverişli olmayan toprak tabakasının içinden aşağı bölgelere uzanarak, yapı yüklerini daha uygun bir kaya veya yoğun kum ve çakıl tabakasına aktaran temellere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Kazık temel
Soru Açıklaması
16.

Pencerelerde, arada hava boşluğu olan çift camların kullanılmasının temel nedeni nedir?

Doğru Cevap: "B" Isının iletilmesini engellemek ve ısı kayıplarını azaltmak
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi işlevlerine göre isimlendirilen merdiven türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Bodrum kat merdiveni
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki durumların hangisinde yükseltilmiş döşeme uygulamasının yapılması uygundur?

Doğru Cevap: "A" Bir mekânın zemini üzerinde serbest şekilde bulunan bilgisayar, modem, faks ve diğer tesisat kablolarının gizlenmesinde
Soru Açıklaması
19.

İklimsel ve coğrafi özellikler göz önünde bulundurulduğunda, dik eğimli çatı uygulaması aşağıdaki şehirlerden hangisi için uygundur?

Doğru Cevap: "E" Kars
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi temel tiplerinin farklılaşmasına etki eden faktörlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Zemin suyu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.