Bina ve Yapım Bilgisi Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi psiko-sosyal kullanıcı gereksinmelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Görsel gereksinmeler
Soru Açıklaması
2.

Bir bina tasarlanırken, en az bırakılabilecek ön, arka ve yan mesafeler, arsanın yüzde kaçına inşaat yapılabileceği, en fazla kaç katlı olabileceği gibi hususlar aşağıdaki yönetmeliklerden hangisinde yer alır?

Doğru Cevap: "C" İmar Yönetmeliği
Soru Açıklaması
3.

Sabit ışık alması istenen müze, sanat galerisi, resim ve heykel atölyesi gibi binaların hangi yöne bakması uygundur?

Doğru Cevap: "A" Kuzey
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi Garvin'in stratejik analiz için önerdiği kalitenin boyutlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Pazarlama
Soru Açıklaması
5.

Bu tür iklimlerde gece gündüz arasında büyük ısı farkı görülür. Bu değişimin iç hacimlere mümkün olduğunca geç girmesi istenir. Bu amaçla yapılarda yüksek ısı kapasiteli malzeme kullanılması, pencerelerin ölçü ve sayılarını düşürmek ve ısı toplanmasını önlemek için mutfağın ayrılması, dış satıhların ısıyı yansıtacak açık renklere boyanması, havalandırmanın minimuma indirilmesi alınacak belirgin önlemlerdendir. Yukarıda tanımlanan iklim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Sıcak-kuru
Soru Açıklaması
6.
I. Peyzaj değerleri
II. Manzara
III. Komşu binalar


Yukarıdaki lerden hangileri bir mimari tasarım yapılırken dikkat edilmesi gereken çevresel verilerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.

Tasarımın kâğıda dökülen ilk şekli olan öntasarıma ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Eskiz
Soru Açıklaması
8.
I. Yaklaşık 30–65 m2 arasında değişen küçük konutlardır.
II. Genellikle, öğrenciler ya da bekârlar tarafından tercih edilirler.
III. Plan çözümünde kayıp alanın minimumda kalması bir avantaj teşkil etmez.
IV. 3+1 olarak da adlandırılırlar.

Stüdyo tipi evler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi dispanserin fonksiyonlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ameliyat
Soru Açıklaması
10.

Bir yapının çeşitli bölümleri arasında orantıyı sağlamak için kullanılan ölçü birimine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Modül
Soru Açıklaması
11.

Duvar blok düzenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Bloklarda sadece bir tane merdiven ve asansör evi bulunabilir.
Soru Açıklaması
12.

Karayolları güzergâhları ve yakın çevrelerinde, kent girişlerinde deniz, göl gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi imkânlarıyla geceleme, yeme, içme dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları, en az 30 ünitelik tesislere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Kamping
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi yaşama bölümü işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Giyinme-depolama
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi yapı elemanı değildir?

Doğru Cevap: "D" Asmolen döşeme tuğlası
Soru Açıklaması
15.
I. Rıht
II. Derz
III. Hafriyat
IV. Tretuvar


Yukarıdaki lerden hangileri merdiveni oluşturan elemanlardandır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi boşluklu kapıların özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Isı ve ses yalıtımı değerlerinin yüksek olması
Soru Açıklaması
17.

Katlardaki döşemeleri birbirine bağlayan, döşeme ve kirişleri taşıyan eleman aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kolon
Soru Açıklaması
18.

Zemin taşıma kapasitesinin çok düşük olduğu durumlarda yapılan ve yapının zemine oturduğu yüzeyi bir döşeme gibi boydan boya kaplayan temele ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Radye (plak)
Soru Açıklaması
19.

Türkiye'de marsilya kiremitinin çatı kaplama malzemesi olarak kullanılabilmesi için çatının eğimi ortalama yüzde kaç olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 33
Soru Açıklaması
20.

Yapıyı meydana getiren yapı malzemelerinin, yapı bileşenlerinin ve yapı elemanlarının fabrikada üretildiği ve montajının şantiyede gerçekleştiği yapım sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Endüstrileşmiş yapım sistemi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.