Bina ve Yapım Bilgisi Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi tasarıma etki eden fiziksel çevre özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Kullanıcıların Sosyo-Kültürel Yapısı
Soru Açıklaması
2.

1/100 veya 1/50 ölçeğinde olup, kat planları, cephe görünüşleri, kesitler, statik hesaplar, mekanik hesaplar, tesisat projeleri vb. bölümlerden oluşan proje tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kesin proje
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi iklimin tasarımda etkili olan bileşenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Erozyon
Soru Açıklaması
4.

Gelecekte yer alacak etkinliklerle ilgili olan ve istenilen amaçlara, en olumlu araçlarla varmaya yönelmiş olan bir kararlar dizisinin hazırlanması sürecine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Planlama
Soru Açıklaması
5.
I. Toplumsal gereksinmeler
II. Fizyolojik gereksinmeler
III. Benlik gereksinmesi
IV. Güvenlik gereksinmesi
V. Kendini gerçekleştirme gereksinmesi

A.H.Maslow’un insan gereksinmeleri modeline göre, en temel gereksinmeden en karmaşık olana doğru sıralama aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" II - IV - I - III - V
Soru Açıklaması
6.
I. Kırsal bölgede çoğunlukla mimarlar tarafından inşa edilirler.
II. Tarım ve hayvancılık, yaşayanların temel gelir kaynağı olduğu için evler çoğunlukla bahçelidir.
III. Bir ya da iki katlı olarak inşa edilen köy evleri ahşap sistem arası tuğla ya da kerpiç malzemeden doldurularak yığma tekniğinde yapılır.

Köy evleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
7.

Genellikle kent merkezinde nokta blok formunda inşa edilen, kullanıcılarına prestijin yanı sıra kent merkezinde izole yaşam olanağı ve güvenlik arz eden üst gelir grubuna hitap eden konut türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Rezidans
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi bir konut türü değildir?

Doğru Cevap: "D" Hostel
Soru Açıklaması
9.

Yapıların orta kısmında bulunan, mimarlıkta atriyum olarak da adlandırılan tercihe göre üstü açık ya da kapalı olan geniş bölüme ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Avlu
Soru Açıklaması
10.

Sıra evler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Sıra evlerde cadde cephesinin mümkün olduğu kadar dar tutulması ve yan duvarların ortak çözülmesi maliyetin artmasına neden olur.
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdaki spor dallarından hangisi bir kapalı spor salonu gerektirmez?

Doğru Cevap: "D" Binicilik
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi otogar alanında öncelikle bulunması gereken mekânlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Sinema
Soru Açıklaması
13.

Gençlik turizmine cevap verebilecek en az 10 odalı konaklama ve yeme içme hizmeti veren veya müşterinin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkânı olan konaklama tesislerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Hostel
Soru Açıklaması
14.

Kütüphaneler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Açık sistem kütüphanelerde okuyucu doğrudan kitaplara ulaşamaz.
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık yapısı değildir?

Doğru Cevap: "D" Pansiyon
Soru Açıklaması
16.

Dalgalı galvanize sacın, çatı kaplama malzemesi olarak kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Üzerindeki karı kaydırma özelliği olması
Soru Açıklaması
17.
I. Ahşap
II. Demir
III. Alüminyum
IV. Plastik


Yukarıdakilerden hangileri pencere doğramalarının imal edildiği malzemelerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
18.

İklimsel ve coğrafi özellikler göz önünde bulundurulduğunda, geleneksel toprak dam (düz çatı) uygulaması aşağıdaki şehirlerden hangisi için uygundur?

Doğru Cevap: "C" Mardin
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi yürüyen merdivenin kullanıldığı bina tiplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Konser salonu
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdaki bina türlerinden hangisinde dış kapılar binanın dışına doğru açılmak zorunda değildir?

Doğru Cevap: "A" Sığınak kapıları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.