Bina Ve Site Yöneticiliği Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bina Ve Site Yöneticiliği Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın, varsa faiziyle beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İpotek
Soru Açıklaması
2.

Bir işbirliği sistemi olan ana gayrimenkulün işleyişinde, uyumsuzluklara ve düzensizliklere yer vermeden yapının veya ortamın bütünlüğünü sağlama ve buna süreklilik kazandırma faaliyetine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Koordinasyon
Soru Açıklaması
3.

Varlığı kısmen veya tamamen haberleşme teknolojileri ile birlikte ortaya çıkmış olan internete, kablolu sistemlere, telefon sistemlerine bağlı olan bir işletme, klüp, topluluk, enstitü, kurum, vb. kuruluşlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Sanal organizasyon
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi mutlak ortak yer değildir?

Doğru Cevap: "A" Sözleşme ile belirlenen yerler
Soru Açıklaması
5.

Bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim planına göre, yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Toplu yapılar
Soru Açıklaması
6.

Toplu yapı yönetim ve denetim kurulu aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

Doğru Cevap: "D" Toplu yapı temsilciler kurulu
Soru Açıklaması
7.

Toplu yapı temsilciler kurulunda blok yöneticilerinin oy hakkı nedir?

Doğru Cevap: "E" Temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar
Soru Açıklaması
8.

Genellikle “otoriter” olarak tanımlanan liderlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Emir-komuta zinciri liderliği
Soru Açıklaması
9.

Genel giderlere katılması için malike icra takibi başlatılmış ise malik borcunu kaç gün içinde ödemek zorundadır?

Doğru Cevap: "C" 7
Soru Açıklaması
10.

Kat maliklerinden biri ana gayrimenkulün ortak yerlerinde; inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptırmak isterse kat maliklerinin ne kadarının yazılı iznini almak zorundadır?

Doğru Cevap: "D" Beşte dördü
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi durumunda kat mülkiyeti sona erer?

Doğru Cevap: "D" Kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesi
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdaki işlerden hangisi bağımsız bir bölümde kat malikleri kurulunun oy birliği kararı ile açılabilir?

Doğru Cevap: "B" Boyahane
Soru Açıklaması
13.

Kat maliklerinin içlerinden birini kapıcı tutmada yetkilendirebilmeleri için bağımsız bölüm sayısı en fazla kaç olmalıdır?

Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin görev ve sorumluluklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde konuyu işverene devretmek
Soru Açıklaması
15.

Kapıcı kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışıyorsa kaç saatlik çalışması bir gün kabul edilerek sigorta pirimi Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılır?

Doğru Cevap: "A" 7,5 saat
Soru Açıklaması
16.

Yöneticinin, işe aldığı kapıcı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisini Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne bildirmesi gerekmez?

Doğru Cevap: "A" Kapıcının aile bireylerinin ad, soyad ve yaşları
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi “teknik yönetim”e ilişkin uygulamalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Kameralı güvenlik, tesis, bina ve çevre kontrol
Soru Açıklaması
18.

Anataşınmazın yönetimiyle ilgili bütün işlerdeki yetkili aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Yönetici
Soru Açıklaması
19.

Denetçilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Denetçiler kat malikleri dışından seçilebilir.
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi site yönetim organlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Apartman temizlik kurulu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum