Bina ve Site Yöneticiliği Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bina Ve Site Yöneticiliği Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlarını içeren kat mülkiyeti birliğinin bütçesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" İşletme projesi
Soru Açıklaması
2.

Komşuluk hukuku kurallarına aykırı yapılar hakkında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "D" Taşkın yapılara ilişkin hükümler
Soru Açıklaması
3.

Ana gayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Mesken olan yerde diş kliniği açılabilir.
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi alt yönetim organı olarak kat maliklerinin oluşturduğu kurullardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Toplu yapı denetçiler kurulu
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisine fazla çalışma yaptırılabilir?

Doğru Cevap: "B" Evli kapıcılara
Soru Açıklaması
6.

Kapıcı daireleri ana binanın dışında bahçe içerisinde yapılacak olur ise brüt olarak kaç m2’yi geçemez?

Doğru Cevap: "A" 40
Soru Açıklaması
7.

İşletme projesini aşağıdakilerden hangisi hazırlar?

Doğru Cevap: "E" Yönetici
Soru Açıklaması
8.

İşletme defteri ve defterlere ait belgeler en az kaç yıl saklanmak zorundadır?

Doğru Cevap: "A" 10 yıl
Soru Açıklaması
9.

Kat maliklerinin içlerinden birini kapıcı tutmada yetkilendirebilmeleri için bağımsız bölüm sayısı en az kaç olmalıdır?

Doğru Cevap: "A" 8
Soru Açıklaması
10.

Genel giderler ve avans paylarını zamanında ödemeyen ve borcuna itiraz eden malik haksız bulunması durumunda yüzde kaç inkâr tazminatı öder?

Doğru Cevap: "B" 40
Soru Açıklaması
11.

İşlerin yapılması sırasında belirlenmiş olan yöntem ve ilkelerin ne derecede uygulandığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Formalleşme derecesi
Soru Açıklaması
12.

Denetçilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Denetçiler kat malikleri dışından seçilebilir.
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi nitelikleri açısından plan çeşitleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" Stratejik planlar
Soru Açıklaması
14.

Genellikle “babacan” olarak tanımlanan liderler tarafından uygulanan liderlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Vizyoner liderlik
Soru Açıklaması
15.

Çok büyük harcamaların yapıldığı sitelerde harcamaların kaydının tutulduğu defter aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İşletme hesabı defteri
Soru Açıklaması
16.

Deneme süresi biten kapıcıya kaç gün içinde “İşçi çalışma ve kimlik karnesi” verilmek zorundadır?

Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Esnek olmak
Soru Açıklaması
18.

Site denetim kurulu kaç kişiden oluşur?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
19.

Toplu yapılarda oluşturulan geçici yönetimin görev süresi ilk yapı ruhsatının alınmasından itibaren en fazla kaç yıl sonra sona erer?

Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
20.
Kat maliklerinin ana gayrimenkulün genel giderlerine katılımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kat maliki, asansörden yararlanmıyorsa dahi giderlerinin yarısına katılmak zorundadır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum