Bina ve Site Yöneticiliği Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bina Ve Site Yöneticiliği Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi bir kapıcı dairesinin ayrılması gereken binalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Resmi daire
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi mutlak ortak yer değildir?

Doğru Cevap: "A" Sözleşme ile belirlenen yerler
Soru Açıklaması
3.

Anataşınmazın korunması, bakımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi, bakımı ve benzeri hizmetleri gören kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kapıcı
Soru Açıklaması
4.

Taşınmazların birbirine yakınlığı, uzaklığı, birbirine bitişik olup olmadığının önemli olmadığı, mülkünün kullanılmasının etki alanı içinde bulunduğu kişilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Komşu
Soru Açıklaması
5.

Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi için diğer bir bağımsız bölüme girme gereksinimine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Müsaade mecburiyeti
Soru Açıklaması
6.

Anataşınmazın yönetimiyle ilgili bütün işlerdeki yetkili aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yönetici
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi zarar verici bir durumun varlığında su giderlerine katlanma yükümlülüğünün koşullarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Yağmur, karların erimesi, dolu gibi doğal nedenlerden meydana gelmesi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi site yönetiminin hazırlayacağı belgeler ve yapacağı uygulamalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Faaliyet raporunun her ay sonunda genel kurula sunulması
Soru Açıklaması
9.

Bir adada birden çok parsel yer alıyorsa, adayı oluşturan parsellere ait ortak yerler, o adada bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan hangi kurul tarafından yönetilir?

Doğru Cevap: "E" Ada kat malikleri kurulu
Soru Açıklaması
10.

Bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim planına göre, yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Toplu yapılar
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi toplu yapılarda yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri, toplu yapı kapsamındaki parsel ve parsellerin tamamını kapsayacak biçimde bir bütün olarak ilgili makamlarca onaylanmış imar planı hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır?

Doğru Cevap: "B" Vaziyet plan ve projesi
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi bir arsa üzerine yapılan birden fazla yapının (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumu, varsa özel yol, yeşil saha spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Vaziyet planı
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi site yönetim organlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Apartman temizlik kurulu
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi denetimin aşamalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Çevre analizinin yapılması
Soru Açıklaması
15.

Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen tüm kat maliklerince imzalanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yönetim planı
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin görev ve sorumluluklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde konuyu işverene devretmek
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi, kapıcıya sağlanacak faydalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Daire için kapıcıdan kira parası alınır.
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi durumunda kat mülkiyeti sona erer?

Doğru Cevap: "C" Kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesi
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi ortak yerlerin bakım ve temizliğine itina göstermek ve blokların güzelliğini, sağlamlığını titizlikle korumak zorundadır?

Doğru Cevap: "A" Kat malikleri
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yönetici türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Vizyoner
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum