Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.
I.Günlük deneyimlerdeki meraktan ortaya çıkan sorulara cevap verir.
II.Okuduğu bilimsel araştırmayı anlayabilir, sonuçların geçerliğini tartışabilir.
III.Ulusal ve yerel kararların altında yatan bilimsel noktaları tanımlayabilir.
IV.Doğal olguları tanımlama, açıklama ve tahmin etme yeteneğine sahiptir.


Yukarıdaki ifadelerden hangileri bilim okuryazarı bireyin sahip olması gereken bilgi ve becerilerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi üretilen bilgilerin uygulamaya aktarılmasını, doğa ve toplum olaylarının denetim altına alınmasını amaçlayan bilimin işlevidir?

Doğru Cevap: "B" Kontrol
Soru Açıklaması
3.
I.Lisans Yerleştirme Sınavı’ndan alınan puan
II.Aylık gider
III.İngilizce konuşma düzeyi
IV.Otomobilin hızı


Yukarıdakilerden hangileri sürekli değişkenlere örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması
4.

Problem seçiminde göz önünde bulundurulan etik kurallara uygunluk ölçütü açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Elde edilen veriler araştırma kapsamı dışında kullanılmalıdır.
Soru Açıklaması
5.

Aşağıda verilen nicel araştırma ve eylem araştırması karşılaştırmalarından hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Nicel araştırmalarda veriler genelde anket-ölçek yoluyla toplanırken eylem araştırmalarında veriler çeşitli şekillerde toplanabilir.
Soru Açıklaması
6.
I.Gözlem
II.Anket
III.Görüşme


Yukarıdaki veri toplama araçlarından hangileri eylem araştırmalarında kullanılır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi belli bir değişken dikkate alınarak, evrende bu değişkene ilişkin özelliklerin örneklemde de aynı oranda temsil edildiği örnekleme yöntemidir?

Doğru Cevap: "D" Tabakalı örnekleme
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi 2014-2015 öğretim yılı Eskişehir’deki liselerdeki öğrencilerin sınav kaygı düzeylerinin belirlenmek istendiği bir araştırmanın araştırma evrenidir?

Doğru Cevap: "B" 2014-2015 öğretim yılında Eskişehir’deki liselerde öğrenim gören öğrencilerden ulaşılabilen birimlerin tamamı
Soru Açıklaması
9.
I.Uzun süreli analiz
II.Örneklemin küçüklüğü
III.Araştırmacının araştırma ortamında bulunması ile gizliliğin ortadan kalkması
IV.Çalışılan davranışın doğrudan gözlenebilme olasılığı


Yukarıdakilerden hangileri gözlem yöntemiyle veri toplamanın sınırlılıklarındandır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi araştırmacının anket için soru hazırlarken yapmaması gerekenlerdendir?

Doğru Cevap: "E" Aynı soruda birden fazla olumsuz ifade kullanma
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi doküman analizinin yararlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Araştırmacıyla araştırmaya katılanlar arasında etkileşimin olması
Soru Açıklaması
12.

Hazırladığı testteki soruların bir ya da daha fazlasının kritik davranışı ölçememesi durumunda öğretmen aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirememiş olur?

Doğru Cevap: "A" Testin kapsam geçerliğini
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi bir güvenirlik katsayısı olamaz?

Doğru Cevap: "A" -1 .00
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi iç geçerliği etkileyen faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Yanlı seçim
Soru Açıklaması
15.

Ortalaması 60, standart sapması 10 olan bir grupta Z skoru +2 olan öğrenci ile Z skoru -1,5 olan öğrencinin notlarının farkı kaçtır?

Doğru Cevap: "A" 35
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi tematik çerçeveye göre düzenlenmiş olan verilerin, kolay anlaşılır ve okunabilir bir dille tanımlandığı ve gerekirse doğrudan alıntılarla desteklendiği betimsel analiz aşamasıdır?

Doğru Cevap: "D" Bulguları tanımlama
Soru Açıklaması
17.

Türkiye genelinde yapılan bir sınavda öğrenci başarısını bölgelere göre karşılaştırmak isteyen araştırmacı aşağıdaki testlerden hangisini kullanmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Bağımsız örneklemler için tek faktörlü ANOVA
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların, nesnel ve anlaşılır biçimde sunulmasıdır?

Doğru Cevap: "B" Raporlama
Soru Açıklaması
19.
I.Sonuçların gösterdiği ilkeler, genelleştirmeler ve ilişkiler sunulmalıdır.
II.Sonuçlar tekrarlanmalıdır.
III.Uyumlu olmayan verileri örtmeye çalışma veya eritme yollarına gidilmelidir.
IV.Çalışmanın teorik yanları yanında olası pratik uygulamaları da tartışılmalıdır.
V.Elde edilen sonuçlar mümkün olduğunca açık ifade edilmelidir.


Yukarıdakilerden hangileri araştırma raporunun tartışma bölümünün sahip olması gereken özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "C" I, IV ve V
Soru Açıklaması
20.

Alıntı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Bir başka yazarın çalışmasının tamamı alıntı yapılabilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum