Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Tüm dengelimci analiz
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi bilimin ölçütleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Birikimlilik
Soru Açıklaması
3.
I.İlgi yeterliliği
II.Yöntem ve tekniklerde yeterlilik
III. Veri toplama izni
IV. Yenilik


Yukarıdakilerden hangisi/hangileri problem seçiminde göz önünde bulundurulan özel ölçütler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi amacı bir kültür ya da sosyal grupta kültürel örüntüleri ve anlamları derinlemesine betimleme ve yorumlama olan araştırma türüdür?

Doğru Cevap: "E" Etnografi
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi “aynı ya da benzer bağlamlarda, aynı ya da benzer katılımcılarla tekrarlanırsa, başka araştırmacıların da aynı ya da benzer bulguları elde edebileceğini varsayan” eylem araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik kriteridir?

Doğru Cevap: "C" Güvenilmeye layık olma
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi eylem araştırmasının diyalektik döngüsü içerisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Önerilerde bulunma
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdaki örnekleme yöntemlerinden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Tabakalı örnekleme
Soru Açıklaması
8.

4000 kadın, 1000 erkekten oluşan bir evrenden cinsiyet değişkeni dikkate alınarak 500 kişilik bir örneklem oluşturulmak isteniyor. Bu evrenden seçilecek kadın ve erkek sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 400-100
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi e-posta anketlerinin sağladığı yararlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Sadece e-posta hesabı olan katılımcılara uygulanabilir olması
Soru Açıklaması
10.

Doküman analizi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Araştırmacının amacına uygun bilgileri içeren yazılı materyallerin incelenmesidir.
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdaki ölçeklerden hangisi en çok bilgi veren ölçek türüdür?

Doğru Cevap: "B" Oranlı ölçekler
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdaki güvenirlik ve geçerlik ifadelerinden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Güvenirliği yüksek olan bir testin geçerliği düşük olabilir.
Soru Açıklaması
13.

Lise öğrencilerinin üniversiteye geçiş sınavlarındaki aldıkları puanlarının onların üniversitedeki akademik başarılarının tahmininde kullanılabilmesi bu sınavların hangi özelliğiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Yordama geçerliği
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi aynı gruba belirli bir zaman aralığıyla iki kez uygulanan ve bireylerin birinci uygulamadan aldıkları puan ile ikinci uygulamadan aldıkları puanlar arasındaki ilişkinin hesaplanmasıyla güvenirlik katsayısının bulunduğu güvenirlik çeşididir?

Doğru Cevap: "E" Test-tekrar test
Soru Açıklaması
15.

Ortalaması 70, standart sapması 5 olan bir grupta -4 Z skoruna sahip olan öğrencinin notu kaçtır?

Doğru Cevap: "B" 50
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi bir ilde yapılan deneme sınavı sonucunda devlet ve özel okul puanlarını karşılaştırabilmek için yapılması gereken testtir?

Doğru Cevap: "E" Bağımsız örneklemler t testi
Soru Açıklaması
17.

Veriler arasında yer alan anlamlı parçalara isim verme süreci içerik analizinde hangi kavram ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "D" Kodlama
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi toplanan veriler ve verilerin analiz sonuçlarının sunulduğu araştırma raporu bölümüdür?

Doğru Cevap: "C" Bulgular
Soru Açıklaması
19.

Yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulguların bazılarının, özellikle de araştırmacının beklentileri doğrultusunda çıkmayan bulguları rapor etmemek hangi etik dışı davranış ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "D" Gizleme
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi tek yazarlı bir kitaba ilişkin doğru kaynakça gösterimidir?

Doğru Cevap: "A" Karasar, N. (2000). Araştırmalarda rapor hazırlama(10 .Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum