Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmaların amaçlarından biri olarak sayılamaz?

Doğru Cevap: "B" Anlayış geliştirme
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi bilimin ölçütleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Uygulanabilirlik
Soru Açıklaması
3.

Bireyi fiziksel ve düşünsel yönden rahatsız eden kararsızlık ve birden çok çözüm yolu olasılığı görülen her durum aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlar?

Doğru Cevap: "B" Problem
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yarı deneme modelleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Sontest kontrol gruplu model
Soru Açıklaması
5.

Araştırmacı tarafından detaylı bir şekilde alanyazın taramasının yapılması aşağıdaki eylem araştırması aşamalarından hangisinde meydana gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Problemin kavramsal bir bağlamda ele alınması
Soru Açıklaması
6.

Bir kurum ya da program içerisinde çalışan katılımcıların beraberce, değişimi sağlamak için önerilerde bulunmak amacıyla bir araştırma tasarlamaları ve uygulamaları aşağıdaki eylem araştırması türlerinden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Katılımcı eylem araştırması
Soru Açıklaması
7.

Hedef kitleye gönderilen ölçme araçlarından dolu olarak araştırmacıya dönenlerin sayısının gönderilen ölçme aracı sayısına oranına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Geri dönüş oranı
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Amaçlı örnekleme
Soru Açıklaması
9.

‘Bağlı bulunduğunuz kurumda, şu anki görevinizde kaç yıldır çalışmaktasınız?’


Yukarıda verilen anket sorusunun türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Nicelik sorusu
Soru Açıklaması
10.
I. Problemin ifade edilmesi
II. Anket kapak sayfasının hazırlanması
III. Anketin uygulanması


Yukarıdakilerden hangisi/hangileri başarılı bir anket hazırlayabilmek için izlenmesi gereken süreçlerdendir?
Doğru Cevap: "A" I-II-III
Soru Açıklaması
11.

“100 kilo gelen bir insan 50 kilo gelen bir insanın iki katıdır” ifadesini kullanan bir araştırmacı, bu sonuca ulaşmak için aşağıdaki ölçek türlerinden hangisini kullanmıştır?

Doğru Cevap: "C" Oranlı ölçekler
Soru Açıklaması
12.

İç tutarlılık aşağıdakilerden hangisinden etkilenmez?

Doğru Cevap: "E" Değişken türü
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi testin kendisi ile ilgili güvenirliği etkileyen faktörlerden değildir?

Doğru Cevap: "A" Ortamın ışıklandırması
Soru Açıklaması
14.

Bir araştırmacı bir davranışı ölçmek için geliştirdiği birbirine eşdeğer iki ölçme aracını aynı gruba uygulamıştır. Araştırmacının kullandığı güvenirlik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Paralel formlar
Soru Açıklaması
15.

Z skoru aşağıdakilerden hangisinden etkilenmektedir?

Doğru Cevap: "A" Standart sapma
Soru Açıklaması
16.

Aşağıda verilen not dizilerinden hangisinin aritmetik ortalaması en yüksektir?

Doğru Cevap: "A" 34, 60, 75, 55, 81
Soru Açıklaması
17.

Bir okuldaki 10 . sınıfların A, B, C ve D şubelerine yapılan kimya sınavından alınan puanlar karşılaştırılmak isteniyor. Bu durumda aşağıdaki testlerden hangisi kullanılmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Bağımsız örneklemler için tek faktörlü ANOVA
Soru Açıklaması
18.

Anahtar kelimeler aşağıdaki araştırma raporu bölümlerinden hangi ikisinin arasında bulunur?

Doğru Cevap: "E" Öz-Giriş
Soru Açıklaması
19.

Bir araştırma raporunda kapak sayfasından sonra aşağıdakilerden hangisi bulunur?

Doğru Cevap: "D" Öz
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe bir metinde doğru metin içi kaynak gösterme biçimidir?

Doğru Cevap: "B" Kurt (2012)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum