Bilim Ve Teknoloji Tarihi Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bilim Ve Teknoloji Tarihi Bahar Dönem SonuBilim Ve Teknoloji Tarihi Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Doğu Anadolu’da Van Gölü çevresinde kurulan ve gelişen, çivi ve resim yazılarını kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Urartu
Soru Açıklaması
2.

Hava veya buharı evrenin temel yapı taşı olarak öneren, havanın seyrelerek ısındığını, ateşe dönüştüğünü ve sıkıştırılan havanın soğuduğunu ifade ederek bu dönüşümü (hava→rüzgar→bulut→su→toprak ya da taş) şeklinde özetleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Anaximanes
Soru Açıklaması
3.

Matematiksel coğrafyaya önem vermeksizin rastgele yaptığı çizimler şeklindeki Avrupa ve Dünya haritalarını çizerek, gittiği yerlerdeki dağ ova, deniz gibi çeşitli yeryüzü şekilleri, toplumsal yapıları ele almıştı. Yerin iç basıncının artmasıyla dağların,yerin içindeki rüzgârlarla yanardağların oluştuğunu ileri sürmüştü. Bugün de bilinen denizlerle karaların yer değiştirdiği teorisine inanmaktaydı. Sularda çöküntüler olabileceğini, fışkırmalar sonucu, denizlerin diplerinin yükselebileceğini ifade ediyordu. Dağların tepelerinde deniz canlılarının kabuklarının bulunmasını, bu düşüncelerinin kanıtı olarak görmüştü.Yukarıda hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Amasya’lı Strabon
Soru Açıklaması
4.

(980-1037) yılları arasında yaşamış Müslüman bilim adamı, Aristoteles’in ileri sürdüğü, “ bir cisim fırlatıldığında, fiziksel ilişki ortadan kalktığında, bir süre yol almasının nedeni ortama aktarılan kuvvettir” düşüncesine karşı çıkarak, bu olgunun nedeninin cisme kazandırılan hareket etme isteği olduğunu ileri sürmüştür. Hareket ettirici kuvvetin cisme kazandırıldığı veya depolandığı şeklinde yeni bir yorum getiren bu bilim adamına göre “kasri meyil” (hareket etme isteği) cismin özelliğine göre farklılık gösterir.Yukarıda hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İbn’i Sina
Soru Açıklaması
5.

“Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe senin ilini, töreni kim bozabilir” sözü Orhun Yazıtlarından hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" Kültigin
Soru Açıklaması
6.

On İki Hayvanlı Türk Takviminde yer almayan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Keçi
Soru Açıklaması
7.

Doğu Türkistan’da, Turfan’da yapılan kazılarda Uygur harfleriyle yazılmış çok sayıda kitabın bulunduğu mağaranın adı nedir?

Doğru Cevap: "D" Tun-Huang
Soru Açıklaması
8.

İslâm düşünce tarihi klasik döneminin ikinci evresi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Bilginin sistemleştirilmesi
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Kepler’in ikinci yasası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Güneş’le gezegeni birleştiren doğru parçası, eşit zamanlarda eşit alanlar süpürür.
Soru Açıklaması
10.

Brahe’nin 1572 yılında keşfettiği yıldızın Aristoteles fiziğine darbe vurmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ay-üstü evrende değişim olduğunu kanıtladığı için
Soru Açıklaması
11.

Modern sayılar kuramının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Pierre de Fermat
Soru Açıklaması
12.

Paracelsus’a göre bütün varlıkların temeli nedir?

Doğru Cevap: "E" Dört element ve materia prima
Soru Açıklaması
13.

Osmanlı müderrislerinin umumiyetle iyi bildiği "elsine-i selase" denilen üç dilde, hazırlanmış olan Osmanlı eserlerinin çok azı incelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi "elsine-i selase"ye dahil olan dillerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Arapça
Soru Açıklaması
14.

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye'nin (sivil tıp mektebi) temelleri kim tarafından atılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Cemâleddin Efendi
Soru Açıklaması
15.

“Darüttıp” adıyla bilinen ihtisas medresesi hangi Osmanlı hükümdarı döneminde kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" Kanuni Sultan Süleyman
Soru Açıklaması
16.

Astronomi ve matematik konusunda on iki kitap yazan, ve bu eserleri arasında Uluğ Bey Zîci'ine yapmış olduğu Farsça şerh, Farsça kaleme aldığı Risale fi'l-Hey'e ile aritmetik konusundaki Risale fi'l-Hisab isimli eserleriyle tanınan bilim insanı kimdir?

Doğru Cevap: "B" Ali Kuşçu
Soru Açıklaması
17.

Evrimi organik bir tipten, uzun bir süre sonra diğer tiplerin gelişmesi şeklinde tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Jean Babtiste Monet de Lamarck
Soru Açıklaması
18.

Evrenin durumunu hâli hazırda en iyi açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Büyük patlama
Soru Açıklaması
19.

Belirli koşullar altında mıknatısların da elektrik akımları ürettiklerini gösteren bilgin kimdir?

Doğru Cevap: "B" Micheal Faraday
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi genel görelilik kuramının sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Güçlü kütle çekim alanı, zamanın akışını yavaşlatır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum