Bilim ve Teknoloji Tarihi Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bilim Ve Teknoloji Tarihi Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

Hastanıza karşı katı olmamanızı öneririm. Önceki kazançlarını ve tatminkâr durumunu düşünerek, bazen da karşılıksız hizmet ver. Parasal sıkıntısı olan kişiye hizmet verme durumu ortaya çıkmışsa, bu gibilere her türlü yardımı yap. İnsan sevgisinin bulunduğu yerde sanat aşkı da bulunur. Yukarıda verilen düşünceleri ilk kez ifade eden, Antik Yunan döneminde yaşamış ve tıp alanında çalışmalar yapmış olan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hipocrates
Soru Açıklaması
2.
Bir matbaa tekniği olan metal baskı bloklarıyla yapılan basım yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Metalografi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırılmış ve "Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye" adıyla yeni bir ordu kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Sultan II. Mahmud
Soru Açıklaması
4.
Bir gökcisminin yaydığı ışığın, spektroskoptan geçirilerek yapısı hakkında bilgi edinilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Spektral analiz
Soru Açıklaması
5.
Orhun Yazıtlarının ana teması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hakan Yeryüzünü, yüksek ahlak ve bilgelikle yönetmelidir.
Soru Açıklaması
6.
Bilimi, “her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabası” olarak tanımlayan bilim insanı kimdir?
Doğru Cevap: "E" A. Einstein
Soru Açıklaması
7.

Vostok-1 adlı roketle uzaya çıkan ilk insan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yuri Gagarin
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Câbir İbn Hayyân’ın bilime katkılarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Yeni bir madde sınıflandırması geliştirmesi
Soru Açıklaması
9.
Yaklaşık olarak 10 . yüzyıldan itibaren İslamiyet’i benimseyen Türkler, İslâm Dünyası’nda gelişen entelektüel kültüre, etkileri uzun yıllar sürecek katkılarda bulundular. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yöneticilerin adil ve bilgiye dayalı yönetme ahlakını benimsemeleri
Soru Açıklaması
10.
I. Selçuklu Devleti’nin bilim mirasından yararlanmıştır.
II. Anadolu şehirlerinde kurulmuş olan eğitim bilim müesseselerinin temeli üzerine kurulmuştur.
III. Dönemin en ileri kültür ve bilim merkezlerinden olan Mısır, Suriye, Irak, İran ve Türkistan’daki bilim adamlarının faaliyetlerinden etkilenmiştir.

Osmanlı bilimi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
11.
Roma dönemine özgü gelişmelerden biri de, çeşitli alanlardaki bilgi edinme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, ansiklopedi adı verilen eserlerin yazılmasıdır. İlk ansiklopediler, özel alanlardaki o zamana kadarki bilgilerin bir araya getirildiği şekilde tasarlanmıştı. İlk ansiklopedi yazarlarından biri M.Ö.116 ile M.Ö. 27 yılları arasında yaşamış, birçok savaşa katılmış, Julius Caesar’ın kütüphanesindeki kitapların düzenlenmesi işinde çalışmıştır. Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Varro
Soru Açıklaması
12.

Bîrûnî’nin evren anlayışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Evren merkezinde Güneş’in bulunduğu iç içe geçmiş kürelerden oluşur.
Soru Açıklaması
13.
Ünlü fizikçi Feza Gürsey’in kuramsal fizikte tanınmasını sağlayan kuramın adı nedir?
Doğru Cevap: "A" SU6
Soru Açıklaması
14.

Kendinden önce geliştirilen ışık teorileri “Gözışın teorisi” ve “Nesneışın teorisi”dir. Bu teorilerden birincisini yaptığı gözlem ve deneylerle çürüterek Nesneışın teorisinin doğruluğunu kanıtlayan, 965-1040 yılları arasında yaşamış Müslüman bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İbn’ül Heysem
Soru Açıklaması
15.

Rönesans’ın başlangıcı konusunda bir uzlaşmaya varılamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Hiçbir dönem bütün ülkeler için aynı şekilde geçerli olmamıştır.
Soru Açıklaması
16.

Galileo’nun engizisyonda yargılanmasının nedeni nedir?

Doğru Cevap: "A" Dünyanın hareket ettiğini savunması
Soru Açıklaması
17.

Şerhü’l-Mülahhas fi'l-İlmi’l-Hey’e ve Şerhü Eşkali't-Te’sis adlı eserleri Osmanlı medreselerinde temel ders kitabı olarak kullanılan bilim insanı kimdir?

Doğru Cevap: "E" Bursalı Kadızâde-i Rumi
Soru Açıklaması
18.

Termodinamiğin birinci yasası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Enerji yoktan var edilemez ve varken de yok edilemez.
Soru Açıklaması
19.

15 . asrın sonlarına ve 16 . asrın başlarına doğru kurulmuş, sarayda görevli, astronomi ilmi ve takvim hazırlamakla görevli olan müessese aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Müneccimbaşı
Soru Açıklaması
20.

Galileo, fiziğin yerleşik bir kuralı haline gelmiş olan “Cismin doğal durumu durağanlıktır.” ifadesini nasıl aşmıştır?

Doğru Cevap: "D" Cisimlerin temel karakteri ile içinde bulundukları bir durum olan hareketi birbirinden ayırarak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum