Bilim ve Teknoloji Tarihi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bilim Ve Teknoloji Tarihi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Ay’ın Sessizlik Denizi denilen ıssız bir düzlüğüne 20 Temmuz 1969 tarihinde indirilen uzay aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Apollo-11
Soru Açıklaması
2.
Kopernik’in evren modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Güneş Merkezli
Soru Açıklaması
3.
Trabzonlu Rum âlimi Georgios Amirutzes ve oğluna Batlamyus'un Coğrafyasını Arapça'ya tercüme ettiren ve bir dünya haritası yaptıran padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fatih Sultan Mehmed
Soru Açıklaması
4.
Kepler gezegenlerin uzaklıkları arasında bir orantı bulmak için aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Düzgün çok yüzlüleri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi klişe baskı tekniğinin matbaacılığın başlangıcı kabul edilmemesinin nedenidir?
Doğru Cevap: "D" Matbaa, sadece hareketli harflerle yapılan baskıyı belirtir.
Soru Açıklaması
6.
Işığın elektromanyetik dalgalardan oluştuğu kuramını geliştiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Maxwell
Soru Açıklaması
7.
Bir matbaa tekniği olan metal baskı bloklarıyla yapılan basım yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Metalografi
Soru Açıklaması
8.
Güneş’ten gelen ışığın spektrumunda yer alan irili ufaklı dikey, siyah çizgilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Fraunhofer çizgileri
Soru Açıklaması
9.
Uygurlar üreterek pazarladıkları ürün aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nişadır
Soru Açıklaması
10.
1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılarak "Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye" adı altında yeni bir ordu kuran Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sultan II. Mahmud
Soru Açıklaması
11.
Fatih ile Kanuni'nin kurdukları medreselerin, kendilerinden öncekilerden farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aklî ilimlerin okutulması
Soru Açıklaması
12.
Milata yakın yıllarda yaşamış olan, tıp alanında çalışmış bir bilim adamı, düşünür ve ünlü hatiplerden biridir. Sekiz ciltten oluşan De Re Medicana (Tıbbi Konular Hakkında) isimli bir tıp alanında bir kitap yazmıştır. Bu kitabın birinci cildinde, tıp alanındaki ekolleri tanıttıktan sonra, ikinci, üçüncü, dördüncü ciltlerinde ise çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisi, beşinci ve altıncı ciltlerde farmakoloji yani ilaç bilimi, yedinci ciltte, cerrahi, son ciltte ise kemik hastalıkları üzerinde durulmuştur. Yukarıda bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Celcus
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, İslam Dünyası’ndaki ilk bilimsel gelişmelerin yaşandığı kurumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Okuma Evleri
Soru Açıklaması
14.
Takiyüddin’in rasathanesinde kullanılan aletler, aynı yıllarda Uraniborg'da kurulmuş bulunan rasathanedeki aletlerle benzer özelliklere sahipti. Uraniborg'da kurulan bu rasathane Takiyüddin’in çağdaşı hangi astronom tarafından kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Tycho Brahe
Soru Açıklaması
15.
Bilinen ilk Türk yazılı anıtı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Orhun Yazıtları
Soru Açıklaması
16.
Evrenin yapı taşını sınırsız adını verdiği soyut bir kavram olarak tanımlaması, “metafizik” yani fizik ötesi düşünceyi benimsediği şeklinde yorumlanan Yunanlı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anaximander
Soru Açıklaması
17.
Ordug nedir?
Doğru Cevap: "A" Yeryüzü yöneticisi hakan’ın yaşadığı kent
Soru Açıklaması
18.
Işığın küresel yayılımını keşfeden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Christian Huygens
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Biyolojik
Soru Açıklaması
20.
Ünlü fizikçi Feza Gürsey’in kuramsal fizikte tanınmasını sağlayan kuramın adı nedir?
Doğru Cevap: "C" SU6
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum