Bilim Felsefesi Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Belirtik biçime getirilmiş yöntem ve çıkarım kurallarına dayanarak yapılan gerekçelendirmeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Bilimsel pekiştirme
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi bir kitle değildir?

Doğru Cevap: "E" Bilge’nin köpeği
Soru Açıklaması
3.
I. Önerme, ilgili bilim insanları topluluğu tarafından kabul edilmelidir.

II. Önermenin kabulü gerekçelendirilmelidir.

III. Önerme doğru olmalıdır.

IV. Önerme işe yarar olmalıdır.

Bir bilimsel önermenin, bir olgunun bilgisini ifade edebilmesi için yukarıdaki koşullardan hangilerini yerine getirmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.

Bilginin doğruluk koşulunu kabul eden görüşlere göre, bilimsel bir önermenin doğruluk koşulu nedir?

Doğru Cevap: "A" Önermenin karşılığı olan bir olgunun bulunması
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi yalın bir gözlem önermesidir?

Doğru Cevap: "D" a bir metaldir.
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi tümevarımın özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Tümevarımsal çıkarım dereceli değildir.
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi bilim felsefesinin inceleme alanı kapsamında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Matematik
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi somut bir nesne değildir?

Doğru Cevap: "B" Pi sayısı
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi bir dairesel sıralama bağıntısı için doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Yansımalı, bakışımlı ama geçişli değildir.
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi, “a nesne dizgesi t1 zamanında D1 nesne-durumunda ise, a nesne dizgesi t2 zamanında D2 nesne durumunda olur mu?” deneye yol açan koşullu gözlem önermesinin olanaklı yanıtlarının art bileşenlerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" a nesne dizgesi t2 zamanında D2 nesne durumunda değildir.
Soru Açıklaması
11.

“a1 hidrojen gazı kitlesi t1 zamanında u yerinde oksijenle tepkimeye girerse, tepkimenin bittiği t2 zamanında u yerinde bir su kitlesi var olacak mı?” deney sorusunun, deney-koşulu önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" a1 hidrojen gazı kitlesi t1 zamanında u yerinde oksijenle tepkimeye girme durumundadır.
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir gözlemin koşullarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Gözlemin yalnızca izleyerek yapılması
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi gözlemin yapısını oluşturan öğelerden “gözlemleyenler” in içinde yer alır?

Doğru Cevap: "D" Gözlem aygıtı
Soru Açıklaması
14.

Gözlemin amacı nedir?

Doğru Cevap: "D" Gözleme yol açan sorunun olanaklı yanıtlarından birini doğrulayarak, bu yanıtı doğru kılan olgunun bilgisine ulaşmak
Soru Açıklaması
15.

Deney ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Deney, deneycinin deneye konu olan nesne dizgesine müdahalesini gerektirmez.
Soru Açıklaması
16.

Deney-koşulu önermeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Deney-koşulu önermesinin doğru olması, nesne dizgesinden bağımsızdır.
Soru Açıklaması
17.

Bilimsel açıklamanın çıkarıma değil, açıklanan-olgunun gerçekleşmesine yol açan nedensel süreçler ve nedensel etkilemelere dayandığı Nedensel Düzeneksel Açıklama Modeli aşağıdaki hangi bilim insanı tarafından geliştirildi?

Doğru Cevap: "C" W.C. Salmon
Soru Açıklaması
18.

(i) A durumu gerçek midir? (ii) A durumu niye gerçektir? Yukarıda verilen ve bilim felsefesinde “bilgi üretimine yol açan sorular” olarak adlandırılan sorularla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" A olanaklı bir düzenlilik ise, (ii) sorusu hipotez sınamaya yol açan sorudur.
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi Friedman’ın birleştirici açıklama modelinin başarılı olmasının şartlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Açıklayan-önermenin bileşen sayısının, açıklanan-önermelerin sayısından çok daha küçük olması gerekir.
Soru Açıklaması
20.

Güneş’in gezegenlerinin yörüngesinin yaklaşık olarak elips biçiminde olmasının açıklamasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Sınırlı düzenlilik açıklaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.