Bilim Felsefesi Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bilim Felsefesi Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.
"Elimdeki demir parçasının uzunluğu 9 .10 cm'dir." önermesi, sözü edilen demir parçasından oluşan nesne dizgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" Demir parçasının bir belirlenmiş özelliğini
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi gözlemin yapısına ilişkin öğelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gözlemin yapıldığı yerin coğrafik yapısı
Soru Açıklaması
3.
"Başarılı bir açıklamada açıklayan önermenin bileşenlerinin sayısı, açıklanan önermelerin sayısından çok küçük olmalıdır." iddiasını temel alan açıklama modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Friedman'ın Birleştirici Açıklama Modeli
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi teorik yasa olarak kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "C" Bir molekülün kinetik enerjisi, molekülün hızının karesiyle doğru orantılıdır.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Anlambilimsel yaklaşımda “model” kavramını ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Evrende varolan bir nesne dizgesini ve/veya özelliklerini temsil eden maddesel ya da matematiksel bir nesnedir.
Soru Açıklaması
6.

I. Önceden bilinen deneysel yasaları açıklamak


II. Daha önce bilinmeyen deneysel ya da teorik yasaları ortaya çıkarmak


III. Daha önce bilinmeyen yalın olgulara ve/veya (deneysel ya da teorik) yasalara ilişkin öndeyilerde bulunmak


Yukarıdakilerden hangileri teori kurmanın amaçları arasındadır?

Doğru Cevap: "F" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi “bilimsel öndeyi”ye bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Henüz bilinmiyorken teori gereği ışığın hızının referans sistemine göreceli olmadığını tahmin etmek
Soru Açıklaması
8.
Bilimsel bir teorinin aksiyomlaştırılmış önermeler dizgesinin yanı sıra, matematiksel yapılar olan modeller de içerdiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anlambilimsel yaklaşım
Soru Açıklaması
9.
Gözlemlenemez şeyler ile ilgili yasalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Teorik yasa
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, Nicod’un yöntemine göre, x(Fx  Gx) biçiminde ifade edilen bir hipotezin olumsuz örneklemesidir?
Doğru Cevap: "A" Fa  ~Ga
Soru Açıklaması
11.
Hipotezli-Tümdengelimsel Pekiştirme yönteminde, hipotezler nasıl çürütülür?
Doğru Cevap: "D" Türetilmiş gözlem önermelerinin yanlışlanmasıyla
Soru Açıklaması
12.
I. Tümevarımsal genelleme önermesi başka gözlem ve/veya deneylerle pekiştirilebilir.

II. Gözlem ve/veya deney yoluyla ilgili bilim dalının konusuna giren yalın olguların bilgisi türetilir.

III. Sonlu sayıda gözlem önermesinden tümevarımsal çıkarımla bir tümel-koşullu önerme türetilir.

Yukarıda verilen “salt tümevarımcı görüş”ün bilimsel yöntem aşamaları, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "D" II – III – I
Soru Açıklaması
13.
Duhem-Quine sorununa yol açan genel neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bilimsel kuramlarda yardımcı hipotezlerin varlığı
Soru Açıklaması
14.
Genel olarak belli bir zaman ile belli bir yere sınırlı olmayan düzenlilikleri ifade eden pekiştirilmiş hipotezlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yasa
Soru Açıklaması
15.
A1,A2,…. A9,A10 aynı bilim dalında ardı ardına ortaya koyulan 10 teoriden oluşan bir dizidir. Bu dizinin gelişen teori dizisi olması için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" A1 dışındaki her Ai teorisinin bir önceki teoriden daha gelişmiş olması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, Nagel'e göre indirgemenin biçimsel koşullarından biridir?
Doğru Cevap: "B" İndirgenen teorinin her postulatı, indirgeyen teorinin postulatlarından tümdengelimsel çıkarımla türetilebilmelidir.
Soru Açıklaması
17.
Bir teori dizisinin katı çekirdeği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dizideki tüm teorilerde ortak olan temel hipotezler kümesidir.
Soru Açıklaması
18.
Bir olgunun giderilemez anomali olmasının şartı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bu olguyu ifade eden önermeyle teorinin temel hipotezlerinin çelişmesi
Soru Açıklaması
19.
I. Yeni teorinin eskisinden daha gelişmiş olması

II. Eski teorinin, yerine gelen yeni teoriye indirgenebilmesi

III. Yeni teorinin eski teoriyle çelişmesi

Yukarıdakilerden hangileri, Nagel’in indirgemeci gelişim görüşüne göre, bir teorinin yerini ikinci bir teorinin almasının şartlarındandır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
20.
Kuhn’un geliştirdiği disipliner matriks olarak adlandırılan bilimsel paradigma kavramı aşağıdakilerden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "C" Eski paradigmalar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum