Bilim Felsefesi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bilim Felsefesi Bahar Dönem Sonu
Bilim Felsefesi Bahar Dönem Sonu
1.
Aşağıdakilerden hangisi somut bir nesne değildir?
Doğru Cevap: "E" Pi sayısı
Soru Açıklaması
2.
Bilim felsefesinin amacı nedir?
Doğru Cevap: "D" Bilimin ne olduğunu araştırmak ve ortaya koymak
Soru Açıklaması
3.
"a taşı ti zamanında 44.10 metre yüksekliğindeki kulenin tepesinden serbest düşmeye başlar ise, a taşı ti zamanından 3 saniye sonra kulenin dibinde bulunur mu?" deney sorusu aşağıdaki genel soru biçimlerinden hangisini örnekler?
Doğru Cevap: "C" a nesne dizgesi ti zamanında Di nesne durumunda ise, a nesne dizgesi İ2 zamanında D2 nesne-durumunda olur mu?
Soru Açıklaması
4.
Nedensel- Düzeneksel Açıklama Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tümden gelimsel-yasacı açıklama modelinin bir karşı-örneği olan gönder ve gölgesi örneği, nedensel-düzeneksel açıklama modeli için de bir güçlük oluşturur.
Soru Açıklaması
5.
Öncül 1: a- nesne dizgesi bir elmadır ve t anında s sepetinin içinde u 1 yerinde bulunuyor.
Öncül 2: s sepetinin içinde t anında bulunan bütün elmalar kırmızıdır.
Sonuç: O halde, aı nesne dizgesi t anında u- yerinde kırmızıdır.

Yukarıda verilen tümdengelimsel çıkarımın her iki öncülünün doğru ve çıkarımın geçerli olmasına rağmen çıkarımın açıklama sağlamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İkinci öncülün yasa-görünümlü olmamasıdır.
Soru Açıklaması
6.
Gerçekçilik karşıtlığını benimseyen bilim felsefecileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sadece gözlem verilerinin gözlemlenebilir olduğunu ve gözlem sonuçlarının gözlemlenebilir sayılamayacağını iddia ederler.
Soru Açıklaması
7.
Bilim felsefesinde gözlemlenebilir nesne dizgelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Makro-nesne dizgesi
Soru Açıklaması
8.
Yasa-görünümlü önermeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Her tümel koşullu önerme, yasa görünümlü önermedir.
Soru Açıklaması
9.
I. Nevvton'un devinim yasaları
II. Keplerin yasaları
III. Galileo'nun serbest düşme yasası
IV. Nevvton'un genel çekim yasası

Yukarıdakilerden hangileri türetilmiş yasalar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
10.
Bayesci (Olasılıkçı) Pekiştirme Yönteminde hipotez sınamak için kullanılan ve önceden doğrulanmış gözlem önermelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kanıt Önermeleri
Soru Açıklaması
11.
Belli bir yerle sınırlı olmayan düzenlilikleri ifade eden pekiştirilmiş hipotezlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Yasa
Soru Açıklaması
12.
Hempel yönteminde pekişmemesi gereken bazı hipotezlerin pekiştirildiğini gösteren paradoksa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kuzgun Paradoksu
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Bayesci (Olasılıkçı) Pekiştirme Yöntemi'nin illeri sürdüğü görüşlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hipotezin sınama-sonrası olasılık derecesi nesnel değildir.
Soru Açıklaması
14.
Bilim felsefesinde Salt Tümevarımcı Görüş olarak bilinen yaklaşımı ortaya koyan filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" F. Bacon
Soru Açıklaması
15.
Hipotez Buluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bu görüşteki çıkarım biçimi, sadece tümevarımsal genellemeleri türetmeye yarayan çıkarım biçimidir.
Soru Açıklaması
16.
Lakatos'un bilimsel araştırma programının yordamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yordamı oluşturan kurallar, kesin kurallardır.
Soru Açıklaması
17.
Bir teorinin hipotezlerinden tümdengelimsel olarak türetilen bir gözlem veya yasa önermesinin değillemesi, doğrulanmış bir gözlem önermesi veya pekiştirilmiş bir yasa önermesi ise, bu önermenin dile getirdiği olguya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Anomali
Soru Açıklaması
18.
Kuhn'a göre bilimsel paradigmanın karşılaştığı anomalinin giderilmesi ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Kabul edilmiş paradigmanın içerdiği teori çerçevesinde anomaliyi oluşturan olguya açıklanmış bir olgu niteliği kazandırılması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Kuhn'un bilimsel paradigma kavramının bileşenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Sembolik genellemeler
Soru Açıklaması
20.
Lakatos'un gelişen veya yozlaşan teori dizisi görüşüne göre, Aı, A2,...., A9, A10 aynı bilim dalında ardı ardına gelen 10 tane teoriden oluşan bir dizi olsun. Buna göre, bu dizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Verilen dizideki A1 - A9 teorilerinin tamamı A10 teorisine indirgenebiliyor ve A10 teorisi hepsinden daha gelişmiş ise bu teori değişimine sürekli gelişim denir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum