Bilgisayar I Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi yüksek seviyeli programlama dillerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Assembly
Soru Açıklaması
2.

Bir ağ üzerinde çok sayıda bilgisayara servis sağlayan, yüksek işlem hızı gerektiren çalışmaların yapıldığı kurum ve işletmelerde kullanılan bilgisayarlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sunucu bilgisayarlar
Soru Açıklaması
3.

Bilgisayarda üretilen sayısal verileri işleyerek, şekiller, yazılar ve sembollere dönüştürüp monitöre aktaran bilgisayar parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ekran kartı
Soru Açıklaması
4.

Bilgisayarda geçici olarak depolanacak ve programların çalışması sırasında kullanılacak verilerin saklandığı bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" RAM Bellek
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde bilgisayarların paylaştığı ortak özellikler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" İnsanların gerçekleştiremeyeceği tüm işlemleri yapabilme
Soru Açıklaması
6.

Kesme ve kopyalama işlemleri arasındaki farklılık nedir?

Doğru Cevap: "B" Kesilen öğeler bulunduğu yerden silinirken, kopyalanan öğeler silinmez.
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi bir veri sıkıştırma programıdır?

Doğru Cevap: "A" Winzip
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Windows’un kurulumu ile bilgisayara kurulan, ayrıca kurulum gerektirmeyen uygulama programları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Adobe Photoshop
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Windows XP işletim sisteminde menü çubuğunda yer alan Düzen menüsü komutlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Yazdır
Soru Açıklaması
10.

Bilgisayarın sabit diskindeki parçalara ayrılmış dosya ve klasörlerin bulunup birleştirilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "E" Disk birleştiricisi programı çalıştırılır.
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemci programında yazım ve dil bilgisi menüsünün kısayol tuşudur?

Doğru Cevap: "C" F7
Soru Açıklaması
12.

Kelime işlemci programında oluşturulan bir belgenin yazdırılmasında kullanılan Yazdır komutu aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır?

Doğru Cevap: "A" Dosya
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemci programında büyük/küçük harf değiştirme seçeneklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" İlk harf küçük
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemci programında, resim eklemek için kullanılan Resim komutuna tıklandığında ekrana gelen alt menülerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Tablo
Soru Açıklaması
15.

Kelime işlemci programında, Sayfa Yapısı seçeneği kullanılarak aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılamaz?

Doğru Cevap: "A" Kenarlık ve gölgelendirme ayarları
Soru Açıklaması
16.

Microsoft Excel programında aşağıdaki formüllerden hangisi B3 hücresi ve B6 hücresindeki sayıların toplamını verir?

Doğru Cevap: "A" =TOPLA(B3;B6)
Soru Açıklaması
17.

Microsoft Excel programında, 45,7886 sayısını virgülden sonra iki basamak yuvarlamak için kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" =YUVARLA(45,7886;2)
Soru Açıklaması
18.

Microsoft Excel programında, aynı anda birden fazla kullanıcının çalışma kitabında değişiklik yapmasına izin veren Çalışma Kitabını Paylaştır komutu hangi menüde yer alır?

Doğru Cevap: "C" Araçlar
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Excel programındaki aritmetik operatörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" <=
Soru Açıklaması
20.

Microsoft Excel programında, bir hücreye yazılan =MUTLAK(-12,6) formülünün sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" 12,6
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.