Bilgisayar I Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Bilgisayar açıldığında gerçekleştirilen otomatik açılış testleri sonucunda karşılaşılabilecek “Memory test fail” hata mesajının anlamı nedir?

Doğru Cevap: "D" BIOS’un hafızayı kontrol ederken bir hata ile karşılaştığını belirtir.
Soru Açıklaması
2.

Klavyeden girilen harflerin sürekli büyük yazılmasını sağlayan klavyedeki tuş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Caps Lock
Soru Açıklaması
3.

I.Tarayıcı


II. Modem


III. Klavye


IV. Çizici


Yukarıdakilerden hangileri bilgisayarların çıkış birimleridir?

Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi analiz ve karar verme programlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" MATLAB
Soru Açıklaması
5.

Bir ağ aracılığıyla sunucu bilgisayara bağlanan, sunucu bilgisayar üzerinde bulunan verileri ve programları kullanan ve elde ettiği verileri yine sunucu bilgisayar üzerinde depolayan bilgisayar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Terminal bilgisayar
Soru Açıklaması
6.
I. Denetim Masası

II. Bilgisayarım

III. Belgelerim

IV. Ağ Bağlantılarım

Yukarıdakilerden hangileri Windows XP işletim sisteminin standart kurulumunda masaüstüne yerleştirilen simgeler arasındadır?
Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi Windows XP işletim sisteminde Görünüm menüsündeki komutlardan biridir?

Doğru Cevap: "C" Araç Çubukları
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdaki dosya adı ve dosya uzantısı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Acrobat Reader-pdf
Soru Açıklaması
9.
I. Wordpad

II. Winzip

III. Winrar

IV. Acrobat Reader

Yukarıdakilerden hangileri dosya sıkıştırma programlarıdır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
10.

Microsoft XP işletim sisteminde Denetim Masasında bulunan Performans ve Bakım kategorisi kullanılarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

Doğru Cevap: "A" Yüklenmiş olan programları kaldırma veya yeni programlar ekleme
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemci programında Otomatik Şekil Ekleme seçeneklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" WordArt
Soru Açıklaması
12.

Kelime işlemci programında yazılan bir metne sayfa numaraları vermek için araç çubuğundaki hangi menü kullanılır?

Doğru Cevap: "D" Ekle
Soru Açıklaması
13.

Kelime işlemci programında aşağıdakilerden hangisi Yazı Tipi seçenekleri kullanılarak yapılır?

Doğru Cevap: "B" Yazı karakter aralığını belirleme
Soru Açıklaması
14.

Kelime işlemci programında aşağıdaki tuş kombinasyonlarından hangisi yanlışlıkla silinen bir metni geri almak için kullanılır?

Doğru Cevap: "A" Ctrl+Z
Soru Açıklaması
15.

Kelime işlemci programında aşağıdaki işlemlerden hangisi için Biçim menüsündeki Sütunlar komutu kullanılmaz?

Doğru Cevap: "E" Bir metin içerisindeki madde başlarına simge ya da rakam koymak
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Excel programında Özel Yapıştır komutunun işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Resimleri
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Excel programındaki karşılaştırma operatörleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" %
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Excel programındaki grafik türleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Simge
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdaki formüllerden hangisi B8 ile D16 hücreleri arasındaki tüm hücrelerdeki sayıların toplamını verir?

Doğru Cevap: "B" =TOPLA(B8:D16)
Soru Açıklaması
20.

Microsoft Excel programında kullanıcı tarafından belirlenen koşullara göre hücreler içerisindeki verilerin değerlendirilip koşula uyup uymamasına göre bir sonuç üretilmesini sağlayan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" EĞER
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.