Bilgisayar Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bilgisayar Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.
Bilgisayar karşısında doğru oturma biçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bacakların üst kısmı eğimli olmalıdır.
Soru Açıklaması
2.
İnternet tabanlı eğitim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ders materyallerinin hazırlanması, çoğaltılması ve dağıtılmasına ilişkin maliyetleri artırır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi casus yazılımlara bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Adware
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik yazılımlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Güvenlik duvarı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Öğretim Teknolojisinin Uygulama aşamalarından biri olan Geliştirme aşamasının kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Bilgisayar tabanlı teknolojiler
Soru Açıklaması
6.

Birebir Öğretim Yazılımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Geliştirilmeleri kolay ve maliyetleri düşüktür.
Soru Açıklaması
7.
I.Senaryo etkinlikleri
II.Şimşek kart etkinlikleri
III.Kapsamlı dönüt etkinlikleri
IV.Dallanma etkinlikleri
Yukarıdaki lerden hangileri alıştırma ve tekrar yazılımlarında kullanılan etkinlik türleridir?
Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması
8.
Özel öğretici yazılımlarının ilk giriş bölümü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Yazılımla ilgili tanıtım
Soru Açıklaması
9.
Çeşitli grafik üretim yöntemleri kullanılarak ders yazılımlarında kullanılacak her türlü görsel malzemenin üretiminin incelendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Görsel ögelerin tasarımı
Soru Açıklaması
10.
Kullanıcının bir çoklu ortam ürününün içeriğine ulaşabilmesine olanak tanıyan grafik uyarı tablosuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ara yüz
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi metinlerin okunurluklarını etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Esneklik
Soru Açıklaması
12.
Öğretim sürecinde kullanılacak materyallerin öğretim kurumunda bulunup bulunmadığının tespit edildiği, var olan materyallerin eğitim etkinliğine uygunluğunun değerlendirildiği uzaktan eğitim tasarım süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Geliştirme
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Özel Durumlar İçin Eğitim
Soru Açıklaması
14.
Uzaktan eğitim derslerinde uygulanacak ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin uygunluğunu kontrol eden, öğretim elemanlarının uygun ölçme araçlarını geliştirmesini sağlayan personel aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Değerlendirme uzmanı
Soru Açıklaması
15.
Aile ile ilgili aşağıdaki faktörlerden hangisi çocuk ve ergenin bilgisayar ve internet kullanımına daha çok yönelmesine yol açabilir?
Doğru Cevap: "E" Anne-baba arasında sıklıkla anlaşmazlıkların yaşanması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki yaş gruplarından hangisinde bilgisayar ve internet kullanımı sadece tanışma ve aşinalık kazandırma amaçlı olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 5-6
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ve internet kullanımının çocuk ve ergenlerin fiziksel sağlıklarında oluşturduğu sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İnternet bağımlılığı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Hasebrink ve arkadaşlarına göre, çevrimiçi fırsatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yanıltıcı reklamlar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığın çeşitlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Kimlik değiştirme
Soru Açıklaması
20.
Bir malın satışı karşılığında kişilere büyük bir komisyon vaat edildiği ve geçersiz çek gönderildiği e-dolandırıcılık yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yüksek kazanç vaatleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum