Bilgisayar Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bilgisayar Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi İnternet tabanlı eğitimin öğretime katkılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Öğretim materyallerini tasarlamayı kolaylaştırması
Soru Açıklaması
2.
Türkçe karşılığı “Ağ günlüğü” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Blog
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Antivirüs programının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sistem geri yükleme yapmak
Soru Açıklaması
4.
Sahibinin bilgisi ve isteği dışında, İnternet üzerinden bilgisayara erişilmesini engellemek üzere kullanılan yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Güvenlik duvarı yazılımları
Soru Açıklaması
5.
1999’da ortaya çıkan, adres defterindeki tüm kişilere gönderilen ama sabit diski bozmayan Loveletter virüsü hangi virüs tipine bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Komut virüsü
Soru Açıklaması
6.
Doğal ve gerçek ortamların bilgisayar ortamında sanal olarak yaratılması ilkesine dayanan öğretim yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Benzeşim yazılımları
Soru Açıklaması
7.

Öğretim teknolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" İnsan öğrenmesi ile ilgili özgün bir disiplindir.
Soru Açıklaması
8.
I. Öğrenme sürecinin hızını düşürmek
II. Öğrenci motivasyonunu artırmak
III. Grup çalışmalarını desteklemek
IV. Öğrenme sürecini zengin materyallerle desteklemek
Yukarıdaki ifadelerden hangileri bilgisayar destekli öğretimin amaçları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
Soru Açıklaması
9.
Alıştırma ve tekrar yazılımlarında öğrenciye bir defada alıştırma setinin içinde bulunan tüm soruların sunulduğu, öğrenciden yanıtı tıklayarak seçmesi ya da klavyeden girmesinin istendiği etkinlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şimşek kart etkinlikleri
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi eğitsel oyunların geliştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Öğretilecek içerik öğrenciye doğrudan sunulmalıdır.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi tasarım ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Menüler
Soru Açıklaması
12.
Ürün geliştiricilere hizmet eden değerlendirme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Biçimlendirmeye yönelik değerlendirme
Soru Açıklaması
13.
Herhangi bir menü seçeneğinin menü sisteminden ayrılarak ekranın istenen bölümüne taşınabilmesine ve daha sonra aynı menüye tekrar yerleştirilmesine olanak tanıyan menü türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tear-off menü
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi uzaktan eğitimde kullanılan basılı materyallerin üstünlüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Belli bir okuma becerisi gerektirmesi
Soru Açıklaması
15.
Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilerin karşılaştıkları hem öğretimsel zorluklar hem de teknik problemler konusunda yardımcı olabilecek personel aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Destek personeli
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi uzaktan eğitimin sınırlılıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Uzaktan eğitimde standartlaşmayı sağlamanın çok zor olması
Soru Açıklaması
17.
Bilgisayar ve internet kullanımı, çocuk ve ergenlerin fiziksel sağlıklarına yönelik riskler taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu risklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hayal kurma sorunları
Soru Açıklaması
18.
Çocuk ve ergenlerin bilgisayar ve internet kullanabildikleri yer ve ortam açısından en olumsuz etkilere açık oldukları yer ve nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnternet kafe, yetişkin kontrolünün yokluğu
Soru Açıklaması
19.
Yeni bin yılın çocukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Doğrusal bir biçimde uzun süre odaklanarak tek bir konuyu öğrenebilirler.
Soru Açıklaması
20.
“Kendine ait bir iş veya etkinlikte kural dışı yardım alarak ya da yardım vererek fikir hırsızlığına ve aldatmaya ortak olmak, başkasının yazılarını kaynak göstermeden alarak kendisininmiş gibi kullanmak ve bu durumdan fayda sağlamak” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" Akademik usulsüzlük
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum