Bilgisayar Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bilgisayar Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi Mobil teknoloji kavramının kapsadığı taşınabilir bilgi iletişim aygıt ve standartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Masaüstü bilgisayarlar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayar Destekli Öğretimin yararlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Öğrencileri kendine güvenme konusunda güdüler.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi şifrelerin korunması için en çok önerilen yöntemler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Şifreleri bir dosyaya yazma
Soru Açıklaması
4.
IP adreslerini rastgele tarayarak İnternete bağlı kullanıcıların yerel ağ için paylaşıma açık dosyaları olup olmadıklarına bakan zararlı yazılım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kurtçuklar
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayar Destekli Öğretim Modellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Öğrenimsel model
Soru Açıklaması
6.

Bireyin yapay bir ortam içerisinde ortamın bir parçası olarak hareket etmesini ve böylece gerçek hayatta yapılması uygun olmayan deneylerin gerçekleştirilmesini olanaklı kılan Bilgisayar Destekli Öğretim uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Sanal gerçeklik
Soru Açıklaması
7.
Öğretilmesi gereken olgu, olay, varlık ya da sistemlerin gerçek hayatta karşılaşabilecek tehlike ya da olumsuzluklarını sınıf ortamına taşımadan öğretilmesini sağlayan yazılımlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Benzeşim yazılımları
Soru Açıklaması
8.
Önceden öğrenilmiş konularda alıştırma ve uygulama yapılarak öğrenilenlerin pekiştirilmesi, varsa yanlış öğrenmelerin düzeltilmesi amacıyla kullanılan eğitim yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Alıştırma ve tekrar yazılımları
Soru Açıklaması
9.
Yazılımın son kullanıcıya sunulduktan sonra kullanıcı grup tarafından güvenilirlik, kurulum ve dokümantasyon temelinde yapılan değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Beta testi
Soru Açıklaması
10.
Ders yazılımlarının giriş sayfasının ve arayüzün tasarımı, arayüzde yer alacak buton, menu gibi kontrol ögelerinin tasarımı, kullanılacak zemin ve doku renklerinin belirlenmesi gibi işlemleri kapsayan ders yazılımlarının tasarım süreci adımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tasarıma ilişkin ögelerin belirlenmesi
Soru Açıklaması
11.
Uzaktan eğitim derslerini dersin iletileceği ortama uygun olarak öğretim elemanı ve diğer personel ile iş işbirliği içinde çalışarak öğretimsel tasarımını gerçekleştiren kişi ya da kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Öğretim tasarımcısı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bir ders yazılımının arayüzünde genellikle yer alan menülerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişiler
Soru Açıklaması
13.
Uzaktan eğitim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Okul öncesi eğitimde sıklıkla kullanılır.
Soru Açıklaması
14.
Katılımcılar, öğretim elemanı, kullanılacak teknolojiler ve ders içeriklerinin gözden geçirilmesi işlemlerinin yapıldığı uzaktan eğitim tasarım süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gözden geçirme
Soru Açıklaması
15.
TÜİK’in gerçekleştirdiği Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı araştırmasına göre bilgisayar ve İnternet’in en çok kullanıldığı yerler sıralandığında aşağıdakilerden hangisi en sonda yer alır?
Doğru Cevap: "D" Okul
Soru Açıklaması
16.
7 yaş altı okul öncesi dönemdeki çocukların bilgisayar ve İnternet kullanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çocukların İnternette uzun süre zaman geçirmeleri gelişimleri için yararlıdır.
Soru Açıklaması
17.
Son yıllarda popüler olan bilgisayar oyunları incelendiğinde, ekranın farklı bölgelerinde ortaya çıkan farklı aktiviteler, yoğun bir hareketlilik ve imgelerin olduğu görülmektedir. Araştırmalar, bu tür oyunları oynayan çocukların bazı becerileri geliştirebildiklerini göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu beceriler arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Dil gelişimi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda yoğun olarak karşılaşılan riskler arasında bulunan yanıltıcı reklamların neden olabileceklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yasadışı içerik indirilmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki e-dolandırıcılık yöntemlerinden hangisi borç içindeki bireylerin çaresizliğinden yararlanır?
Doğru Cevap: "A" Kriz vurgunculuğu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi çevrim içi fırsatlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Küresel bilgiye erişim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum