Bilgi Ekonomisi Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bilgi Ekonomisi Bahar Dönem Sonu
2.Deneme testi
1.
Doğanın mekanik işleyişini açıklayan doğa yasalarıyla, tüm bilimlerin anası olarak mekanik biliminin doğmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Newton Yasaları
Soru Açıklaması
2.
Nicel sayılar,nitel özellikler ve değer yaratma aşamasında olmayan potansiyel enformasyon olgusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Veriler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi ekonomisinin temel özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Bilgi ekonomisinin başat faktörünün sermaye olması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi saklamak ve tekrar kullanmak için üretilen saklama teknolojileri araçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Barkod okuyucular
Soru Açıklaması
5.
Bilgi ekonomisi sayesinde ortaya çıkan tele-çalışmanın faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Maddi güce ve fiziksel beceriye dayanan işgücüne ihtiyacı artırma
Soru Açıklaması
6.
Firmaya rekabetçi güç kazandıran stratejilerden savunmacı stratejinin başarı ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kâr
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Yenilik sürecinin dayalı olduğu çevrimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Pazarlama
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi rekabetin ekonomik fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal fonksiyonu
Soru Açıklaması
9.
Rekabet avantajını ülkelerden çok firmaların yaratacağını savunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Porter
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi eğitim yatırımlarının özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Eğitim yatırımlarında artan verimler yasası geçerli olması
Soru Açıklaması
11.
Eğitime yönelik kamu harcamalarından olup sabit ve değişken maliyet olarak ikiye ayrılan harcama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cari
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi eğitime yönelik yatırım harcamaları içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Personel giderleri
Soru Açıklaması
13.
Eğitimin verimliliği artırmadığı, ancak iyi işlere girebilmek için bilet görevi üstlendiğini ileri süren düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eleme hipotezi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi karma ekonomik modelin yarattığı olumsuzluklar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Devletin mal ve hizmet üretiminin özel sektöre bırakması
Soru Açıklaması
15.
Bir ülkede e-demokrasinin yerleşmesi isteniyorsa, e-devletin hangi temel amacının bunu gerçekleştirmesi beklenir?
Doğru Cevap: "E" Vatandaşın yönetime etkin katılımı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, yeniliklerin geliştirilmesini, yayılmasını ve kullanılmasını etkileyen tüm ekonomik sosyal, politik, örgütsel ve diğer önemli faktörlerin bütününü ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Ulusal yenilik sistemi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi hem eğitim hem de AR-GE harcamalarında en yüksek paya sahiptir?
Doğru Cevap: "C" Finlandiya
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi bilgi ekonomisi olarak kabul edilen ülkeler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Polonya
Soru Açıklaması
19.
Türkiye’de 2009 itibariyle kadın iş gücünün bilgi sektöründeki istihdam oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 34,4
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi, iş ortamı, politik ortam ve alt yapı ortamı bileşenlerinden oluşan bir ağa hazırlık endeksidir?
Doğru Cevap: "E" Çevre endeksi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum