Bilgi Ekonomisi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Bilgi Ekonomisi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi eğitimin finansmanında içsel nedenlerden kaynaklanan bir takım dar boğazlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Eğitim maliyetlerinde meydana gelen artışlar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi genel rekabet edebilirlik endeksi sıralamasında ilk dört ülke arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
3.
Japonlarda, bilgi üretimini destekleyici özene sahip ve karşılıklı güven veren ortama verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ba
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi eğitimin genel amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İnançları pekiştirme
Soru Açıklaması
5.
Devletin, bireylerin ve iş dünyasının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya ne kadar hazır olduklarını gösteren parametre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hazırlık alt endeksi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi ekonomisinde devlete düşen görevlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Özel sektörün tüm yatırımlarını finansal açıdan desteklemek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunu oluşturan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mekanik bilime dayalı soyutlayıcı neden – sonuç ilişkileri
Soru Açıklaması
8.
Bilgi toplumundaki eğitim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yaşam boyu öğrenme
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi hem eğitim hem de AR-GE harcamalarında en yüksek paya sahiptir?
Doğru Cevap: "E" Finlandiya
Soru Açıklaması
10.
Rekabet Teorisinde modern rekabet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Etkin rekabet
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi, iş ortamı, politik ortam ve alt yapı ortamı bileşenlerinden oluşan bir ağa hazırlık endeksidir?
Doğru Cevap: "E" Çevre endeksi
Soru Açıklaması
12.
Türkiye’de e-devlete geçiş vizyonu oluşturmak amacıyla ilk defa başbakanlığın koordinasyonunda Kamu-Net Kurulu hangi tarihte oluşturulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1998
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi eğitimde özel doğrudan maliyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Okullarda elektrik ve su için yapılan harcamalar
Soru Açıklaması
14.
2012 Yılı itibariyle, bilgi ekonomisi endeksi ülke sıralamasında aşağıdakilerden hangisi birinci sıradadır?
Doğru Cevap: "D" İsveç
Soru Açıklaması
15.
Yeniliklerin geliştirilmesini, yayılmasını ve kullanılmasını etkileyen tüm ekonomik, sosyal, politik, örgütsel ve diğer önemli faktörlerin bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ulusal yenilik sistemi
Soru Açıklaması
16.
OECD tarafından yapılan sınıflamaya göre “büro personeli” aşağıdaki gruplardan hangisine dahildir?
Doğru Cevap: "D" Bilgi işlemciler
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Bloug’a göre eğitimin “taşma etkileri” yaratarak oluşturduğu dışsallıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Eğitimli insanlar arasındaki güçlü etkileşimin artması
Soru Açıklaması
18.
Geleneksel devlet ile E-devlet karşılaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi geleneksel devletin özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Elektronik iletişim
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi piyasalarda ekonomik amaç ve çıkarlarını gerçekleştirmek isteyen ekonomik birimler arasında, zaman içinde ortaya çıkan bir yarış ve karşıtlık şeklindeki ilişki süresidir?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik rekabet
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Porter’e göre rekabetçi gelişme aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Talep güdümlü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum