Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.
Çocukların oyunları bir önceki kuşaktan taklit yoluyla öğrenmesi çocuğun oyununu etkileyen değişkenlerden hangisinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "E" Kültür
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin, oyun oynayan çocuğa kazandırdığı özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kişileri eleştirmek
Soru Açıklaması
3.
Oyuncuların sıralanmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bir doğru üzerinde arka arkaya sıralanmaları geniş kol dizilişidir.
Soru Açıklaması
4.
Derin çömelik duruşla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Gövde öne meyilli, kalça topuklar üzerindedir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi beden eğitimi ve oyun öğretiminde temel jimnastik duruşları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Derin kol
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi dinamik oyun teorilerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Psikoanalitik
Soru Açıklaması
7.
Bölümlenmiş, gruplanmış ve eş güdümlenmiş iş ve görevlerle ilgili karar alma sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Örgütsel yapı
Soru Açıklaması
8.
Oyun programlaması yapılırken asıl ihtiyaç duyulan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Katılımcılar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi beden eğitimi öğretmenlerinin sahip olması gereken mesleki profesyonellik özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Velilerle iyi iletişim kurmak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin içinde dikkate alınacak olan temel öğelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Amaç
Soru Açıklaması
11.
Spor yaralanması sonrası aşağıdaki tedavilerden hangisi uygulanmaz?
Doğru Cevap: "C" Masaj
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi spor yaralanmalarını engellemede birincil önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İlk yardım uygulamak
Soru Açıklaması
13.
Yaralanma sonrası oluşan dokular arası sıvının hidrostatik basıncını artırmak için uygulanan tedavi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kompresyon
Soru Açıklaması
14.
“Shin splint” yaralanmasında aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
Doğru Cevap: "D" Tibia kemiğinin periostu üzerinde hassasiyet
Soru Açıklaması
15.
İki parçanın eklem aracılığıyla bükülü durumdan düz duruma gelmesine ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Ekstansiyon
Soru Açıklaması
16.
Bir öğrencinin voleybol ile ilgili yeni bir oyun kuralı geliştirebilmesi, bilişsel öğrenmelerin hangi basamağıyla ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Sentez
Soru Açıklaması
17.
Öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yaşamla ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Performans ödevleri
Soru Açıklaması
18.
Nesnelerin sahip olduğu başarı, ağırlık vb. zaman ve mekân içerisinde değişik değerler alabilen özelliklerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Değişken
Soru Açıklaması
19.
İlgili parçaları bir araya getirip yeni bir ürün oluşturma, bilişsel öğrenmelerin hangi basamağına karşılık gelir?
Doğru Cevap: "B" Sentez
Soru Açıklaması
20.
Bir testin, arka arkaya aynı gruba uygulanması sonucu yaklaşık aynı sayısal sonucu vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "D" Güvenirlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum