Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Beden Eğitimi Ve Oyun Öğretimi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Oyunun çocuğun endişesini hafifletici bir rol üstlenmesi hangi gelişim alanındaki etkilerine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Duygusal gelişimi
Soru Açıklaması
2.
Çocukların oyunda kullandığı materyallerin nitelik ve niceliği aşağıdaki değişkenlerden hangisinden etkilenmektedir?
Doğru Cevap: "B" Sosyo-ekonomik düzey
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi beden eğitimi ve oyun öğretiminde kullanılan temel jimnastik duruşlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Daire
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi beden eğitimi uygulamalarında oyunlarda değişiklik yapılacağı zaman uygulanabileceklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kuvvet oyunlarında yük oranını sürekli arttırma
Soru Açıklaması
5.
Çocuğun fiziksel gücünü kullanarak engelleri aşmayı öğrendiği atlama, sıçrama, tırmanma gibi yeni şeyleri denediği oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Macera oyunları
Soru Açıklaması
6.
Örgütlerde yapılacak işler, amaçlar ve yöntemlerin belirlendiği yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Planlama
Soru Açıklaması
7.
Her bir beden eğitimi öğretmeninin konular ve süreç ile ilgili bilgi ve yeterliği hangi yönetsel beceriler başlığında ele alınır?
Doğru Cevap: "A" Teknik beceriler
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sınıf ortamının düzeni ile ilgili değişkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Araç-gereç sayısı
Soru Açıklaması
9.
Gelişimsel modelin beden eğitimi-oyun öğretimi modelinde üçüncü basamak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Taktik bilinci oluşturma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi beden eğitimi ve oyuna yönelik öğretme sürecinin değişkenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yazılı materyallerin çoğaltılması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi çocuklardaki biyomekanik çalışmaların hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Beslenme sıklığı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi spor yaralanmalarındaki dış faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Cinsiyet
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi büyüme plağı yaralanmalarının sonuçlarında biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Biyogenetik özelliklerin değişmesi
Soru Açıklaması
14.
İki parçanın eklem aracılığıyla bükülü durumdan düz duruma gelmesine ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Ekstansiyon
Soru Açıklaması
15.
Omurun kemikli halkasının çift ya da tek taraflı kırılma durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Spondilolizis
Soru Açıklaması
16.
İlgili parçaları bir araya getirip yeni bir ürün oluşturma, bilişsel öğrenmelerin hangi basamağına karşılık gelir?
Doğru Cevap: "E" Sentez
Soru Açıklaması
17.
Ölçme araçlarının hatalardan arınık olma derecesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Güvenirlik
Soru Açıklaması
18.
“Ali’nin, Matematik dersinin final sınavından 80 alarak dersi geçmesi” aşağıdaki kavramlardan hangisinin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "D" Değerlendirme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirmenin sağladığı faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Öğrencilerin derse katılımı sağlamak
Soru Açıklaması
20.
Sıcaklığın, zekânın, bilgi düzeyinin ölçülmesi hangi tür ölçmeye örnektir?
Doğru Cevap: "E" Dolaylı ölçme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum