Batı Edebiyatında Akımlar Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat akımlarını oluşturan unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İnanç sistemleri
Soru Açıklaması
2.
“Sanat; fikirleri, hayalleri çeşitli şekillerde çeşitli boyutlarda gerçekleştirme hareketidir. Ama bilimsel ve teknolojik buluşlar bir sanat eseri sayılmazlar. Çünkü çoğu kez sanatın yol gösterici ışığı olan güzellik ve beğenilme değerlerinden yoksundurlar. Estetik yaşantı olmaksızın sanattan bahsedilelemez. ” W. F. Hegel

Estetik felsefesi düşünürü Hegel’e göre; her insan yaratımının bir sanat eseri olamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Estetik değer taşımamaları
Soru Açıklaması
3.
“Sanat; fikirleri, hayalleri çeşitli şekillerde çeşitli boyutlarda gerçekleştirme hareketidir. Ama bilimsel ve teknolojik buluşlar bir sanat eseri sayılmazlar. Çünkü çoğu kez sanatın yol gösterici ışığı olan güzellik ve beğenilme değerlerinden yoksundurlar. Estetik yaşantı olmaksızın sanattan bahsedilelemez. ” W. F. Hegel


Hegel’e göre estetik yaşantının kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Güzellik
Soru Açıklaması
4.

Edebiyat akımlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Edebiyat akımları, millî veya evrensel edebiyat tarihi içinde belli bir zamanla sınırlı değildir.
Soru Açıklaması
5.

Bünyesinde var oldukları toplum veya toplumların, belirli siyasi kültürel ve ekonomik ortamlarında hayat bulmaları yönüyle edebiyat akımlarının ilişkili olduğu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Edebiyat Sosyolojisi
Soru Açıklaması
6.

Sanatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Büyük ölçüde faydaya dayalıdır.
Soru Açıklaması
7.

Aristo’nun Poetika adlı eserinde, edebi olmayan tarih metinlerinin, edebi metinlerden ayrılan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Olanı, olduğu gibi anlatmaları
Soru Açıklaması
8.

Edebiyatın bir inanç sisteminin sınırları içine çekildiği ve bütünüyle dinileştirildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Orta Çağ
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un ideal devleti içinde sanata ve sanatçıya yer vermemesinin nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Sanatkarın, insanlara hayatın anlamı, olayların sebebi gibi konularda bilgi verebilir olması
Soru Açıklaması
10.

Batı kültür ve medeniyetinin, kültür ve sanat alanında beslendiği temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Eski Yunan ve Latin Edebiyatı
Soru Açıklaması
11.

Ezop’un eser verdiği edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Fabl
Soru Açıklaması
12.

Romanesk dönemin ilk ciddi ve yaygın romans türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Şövalye romansı
Soru Açıklaması
13.

İlyada ve Odysseia destanı, aşağıdaki hangi şiir türüne bir örnek teşkil eder?

Doğru Cevap: "B" Epik
Soru Açıklaması
14.

Malharbe, ‘şiir hamalların dilinde yazılmalı’ cümlesi ile aşağıdakilerden hangisini kastetmek istemiştir?

Doğru Cevap: "E" Dilin abartılı imajlardan, fantezist kullanımlardan arındırılıp sadeleştirilmesi
Soru Açıklaması
15.

Hümanist dönem eserlerinde rasyonalizm, denge ve düzen unsurlarına önem verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İnsanı cennetteki kusursuzluğa doğru götürmektir.
Soru Açıklaması
16.

Rönesans ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Platon ve Aristocu düşünce sistemleri ağırlık kazanır.
Soru Açıklaması
17.

Batı toplumlarının içinde yaşadıkları dünyaya karşı XIV. yüzyıldan itibaren tepki olarak geliştirdikleri yeni dünya görüşüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Hümanizm
Soru Açıklaması
18.

Batıda XVI. yüzyılın sonlarından itibaren oluşmaya başlamış ve XVIII. yüzyılın sonuna kadar varlığını sürdürmüş olan akım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Klasisizm
Soru Açıklaması
19.

Klasizmin doğup geliştiği ortam ile ilgili ilk dikkati çeken özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mutlak monarşinin egemen olması
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi Hümanist dönem sanatçılarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Cicero
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.